ـ سایه کورونا سیاهی بیت رهبری را سیاه تر کرد.

ـ ناگفته های کورونا، گفته های مردم است.

ـ در زمان انتخابات، کورونا زیر چادر معصومه پنهان بود.

ـ کورونا از قم به رهبری پیامک زد، تا کی باید چراغ خاموش برم؟

ـ وقتی کورونا وارد قم شد، معصومه حرم را پیشکش کرد!

ـ رضا به معصومه پیامک زد، آبجی حواست باشه گاف ندی. کورونا گفت: مالیدی….

ـ کورونا وقتی زیادی در قم ماند به رهبری پیامک زد، قرار ما این نبود!

ـ کوتاهی چادر معصومه باعث بیرون زدن کورونا شد.

ـ رضا به معصومه پیامک زد، خواهرم حجابت کامل نبود!

ـ با قرنطینه شدن رضا، کفترهایش گفتند: رو دست خوردیم!

ـ ۲۲ بهمن، روز آزادی کورونا!

ـ کورونا وقتی انکار شد، گفت: بچرخ تا بچرخیم….

ـ چون تاریخ حج به پیشرفت کورونا نمی خورد، کورونا به کعبه پیامک زد: خیلی عقبی…

ـ کورونا وقتی وارد بیت رهبری شد، گفت: حالا کی رو باید بگیرم؟!

ـ امام زاده های سیار با آمدن کورونا پا به فرار گذاشتند.

ـ وقتی امام زاده ها به قرنطینه رفتند، شیطان به خدا گفت: بسلامتی….

ـ جهل و خرافات در وردیِ قرنطینه بدون بیلط ماندند!

ـ با قرنطینه شدن مقدسات امام زمان در چاه جمکران به دنبال چراغ قوه میگشت!

ـ خدا درخواست پناهندگی مقدسات را رد کرد.

ـ کارت ملی کورونا زیرعبای ملا پیدا شد!

ـ کورونا وقتی وارد زندان شد بخودش گفت: آدرس رو اشتباهی دادند!

ـ بورس به کورونا گفت: زیاد تند نرو، ما عصا نداریم.

ـ دفاعیه کورونا در مقابل سازمان بهداشت جهانی: من که از خودتون بودم!!

ـ کورونا میدان دوئل علم وجهل را افتتاح کرد.

ـ با آمدن کورونا، مصلحت و حقیقت درگیر شدند!

ـ حکم بازداشت کورونا توسط سرمایداری به تعویق افتاد!  

ـ در زمان اعدام جهل، علم چارپایه را از زیرش کشید…..

 

ی. صفایی

۲۵ مارچ ۲۰۲۰

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)