بنابراین برای نادان نگه‌داشتن انسان؛
باید به هر روش ممکن اندوهگینش کرد …

فردریش نیچه

#نان_کار_آزادی_اداره_شورایی
#زنده_باد_جنبش_نان_کار_آزادی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)