مقاله به زبان انگلیسی از نشریهء جاکوبین

 

رفیق ما به شما درود می فرستیم!

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)