شباهت این دو عکس به ما چه می‌گویند؟
یکی ایران است و دیگری ترکیه.

در ایران #همجنسگرایی و رفتار همجنسگرایانه #جرم‌انگاری شده است. اما در ترکیه همجنسگرایی و رفتار همجنسگرایانه از زمان عثمانی قانونی شده است.
در ایران دوتایی زن و مرد تنها جنسیت‌های به رسمیت شناخته شده هستند.
در ترکیه #ترنس‌ها حق و حقوقی دارند اما با این وجود می‌بینیم که جریان سیاسی اردوغان و افزایش رویکرد #ناسیونالیسم_مذهبی در سیاست و جامعه ترکیه فضای اجتماعی و زندگی هم‌جنسگرایان و بقیه افراد جامعه #ال_جی_بی_تی را هر چه بیشتر محدود کرده است.
در عکس سمت راست از ترکیه فرد چهره خود را تا حد زیادی پوشانده است و پیکر خود را پشت پرچم رنگین کمان پنهان کرده است. در عکس دست چپ می بینیم که فرد تمام قامت خود را در تاریکی پشت پرچم رنگین کمانی قایم کرده است.
در واقع به نحوی دفاع از حقوق افراد ال جی بی تی و تبلیغ این حقوق مشاهده‌پذیری فرد سمت چپ (ایران) را به طور کامل و فرد سمت راست را (ترکیه) تا حد زیادی محدود کرده است.
این را شاید بتوان به عنوان مساله‌ای نمادین بررسی کرد. بی پیکر کردن افراد مدافع ال جی بی تی از طریق محدود کردن حوزه تحرک و حدودشان.
این اتفاق در ایران به شکلی کاملا «قانونی» و در ترکیه از طریق افزایش قدرت سیاسی و اجتماعی ناسیونالیست مذهبی‌های طرفدار اردوغان اتفاق می افتد. شباهت این دو عکس و تفاوت‌هایشان مهم هستند.
در ترکیه هنوز هم‌جنس‌گرایی جرم نیست اما روند محدود کردن افراد ال جی بی تی و فعالیت‌هایشان نگران کننده است. مساله‌ای که تاثیراتش را در چنین عکسی نیز مشاهده می‌کنیم.
در ایران خطر اجتماعی و سیاسی همجنسگرایی و حساسیت‌زدایی و تابوشکنی در مورد آن به قدری بالاست که پیکرزدایی از همجنسگرایان و پایمال کردن حقوق افراد ال جی بی تی مساله‌ای روزمره است.
#شش‌رنگ در مجموعه #جهان_دیگری_ممکن_است سری #ترکیه، به طور مفصل به تغییرات اجتماعی مربوط به مساله اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در تاریخ معاصر ترکیه پرداخته است.
جهان دیگری ممکن است، ترکیه: http://6rang.org/9993

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)