نوروز ۱۳۹۹ و بهار سر رسیده است. جای زندانیان سیاسی در میان ما خالی است. در سال نو صدها جان باخته آبان ماه، ۱۷۶ قربانی خط هوایی اوکراین، صدها تن از هم‌میهنان را که به‌علت بی‌کفایتی و قصور دولت‌مردان در اثر کُزونا جان باخته‌اند و خواهند باخت از یاد نخواهیم برد و داد آنها را خواهیم خواست.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)