درود بر شما، نوروز و بهارتون مبارک و بازهم: رقصی  به آهنگِ  زمان

از کوچکترین ذرّه هایِ اَتـُمی  تا عظیم ترین کهکشان ها و سیّاره ها و ستاره هایی که تا همین چندی پیش  ثابت  پِنداشته می شدند و زمین و هرچه در آن است در گردشی زیبا  به  آهنگِ زمان  همواره  در  رقص اند. امّا اگر  دزدانِ حاکم بر ایران، نوحه و غم و عزا و مُصیبت رانی را برایِ پوشاندنِ چهره ی واقعیِ رهبران و گردانندگانِ خود و سرپوش گذاشتن بر اینهمه دزدی های کـَلان ، تا جایی که توانسته در کنارِ اینهمه گرفتاریِ جامعه ی ایران  را به غم و اندوه دچار کرده اند،  تا آسان تر همه چیزِ ایران را تاراج کنند، که با غم و نوحه و انواعِ مُصیبت، خرابکاری و پنهانکاری، سلامتیِ  میلیون ها نفر از مردمِ ایران را به خطر انداخته اند. پس  فرد فردِ  مردمِ ایران، در این روزگارِ بیماری و خرابی هایِ دیگر، باید با  شاد نگه داشتنِ  خود و خانواده شان، زندگی شان را  با  رقص و موسیقی و شادمانی  روشن تر و سالم تر، حِفظ کنند. بنابر این، اگر از کاری با فعّالیتِ جسمیِ سخت یا فشارهایِ عصبیِ این زمانه به خانه  باز می گردید، برایِ  کاستن از زمینه هایِ انواعِ بیماری ها، بهتر شدنِ اوضاعِ زندگی و سالم تر طی کردنِ این شرایط سخت،  چند دقیقه  را به رقص و موسیقی بپردازید تا سلامتیِ شما در برابرِ هرچه بیماری و خرابی، بسیار نیرومندتر شود، که اگر خانواده را نیز در رقص و شادمانی و گفتگو  با خود همراه کنید  نیرویِ زندگی در شما و خانواده ی شما  چندین و چند برابر شود. وَ به خاطر داشته باشیم : استرس هم بیماری را بدتر می کند و هم با استرس نمی توان مراقبِ سلامتی بود.  که نگرانی، استرس،غم وعصبانیّت ما را از پای خواهد اندخت و زندگیمان را بدتر خواهد کرد. همچنین، هرگز فراموش نمی کنیم: در تمامِ  تاریخ  هرگز هیچ نگرانی یا هیچ غمی، مشکلِ بیماری یا  فقر  یا هر مشکلِ دیگری را، حَل نکرده است.             وَ اکنون در این روزگارِ سختِ زندگی در ایران، مهم ترین وظیفه ی ما حفظِ  سلامتیِ خودمان و خانواده مان است  پس، حتّا در سخت ترین شرایط، هر اندازه که  ممکن است: دور از هرچه استرس، به رقص و  موسیقی و  خنده و شادمانی  می پردازیم  تا  با نیرویِ شادمانی ، امید و اندیشه ی سازنده ، در  دل و   در  سَر  و  در سرایِ  زندگی مان  ساز و کارِ این  روزگار  دگرگون  شود.

امید که این سالِ نو، سالی  پُر از سلامتی، شادمانی و رِفاه  برایِ همه ی مردمِ خوب شود و هرچه  بیماری و  خرابی و  دشمنِ  شادی و سلامتی و آزادی ، از بین  برود.

 امیر سارم     

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)