رفتار زشت و نژادپرستانه فیروز کریمی مقابل بازیکن سیاه چرده تیم فجر – فبروز کریمی در این ویدئو بازیکن سیاه‌پوست تیم مقابل را «آدم خوار» می‌خواند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)