مصاحبه ای به زبان انگلیسی:”چگونه بحران اقلیمی شیوع بیماری های عفونی مانند کرونا را معمولی  می کند.”

از برنامهء “اکنون مردمسالاری!”

How the Climate Crisis Is Making the Spread of Infectious Diseases Like Coronavirus More Common

*****

Think Exotic Animals Are to Blame for the Coronavirus? Think Again

Scientists have fingered bats and pangolins as potential sources of the virus, but the real blame lies elsewhere—with human assaults on the environment

https://www.thenation.com/article/environment/coronavirus-habitat-loss/

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)