کرونا یک بیماری خطرناک و ناشناخته است. اما همه مردم ایران با گوشت و پوست خود لمس میکنند که عامل اصلی شیوع این بیماری در ایران حکومت اسلامی است. جمهوری اسلامی در مورد شیوع این بیماری  نیز مانند قضیه شلیک به هواپیما به مرم دروغ میگوید و حقایق را پنهان میکند. ابتدا تلاش شان این بود که مضحکه انتخاباتی شان تحت الشعاع کرونا قرار نگیرد و بعد از شکست مفتضحانه نمایش انتخاباتی شیوع کرونا را عامل کسادی و بی رونقی صندوقهای رای اعلام کردند. آنچه برای جلادان حاکم مطرح نیست پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و نجات جان انسانها است. جمهوری اسلامی نه تنها هیچ اقدام پیشگیرانه ای انجام نداده است بلکه با نادیده گرفتن توصیه ها وهشدارهای سازمان بهاشت جهانی و لاقیدی و بی مبالاتی و سودپرستی، خود عامل اصلی شیوع بیماری کرونا بوه است.

دست اندرکاران حکومت اسلامی خود به این واقعیت اعتراف میکنند. برای نمونه نماینده شیراز در مجلس اسلامی بنام پارسایی روز سوم اسفند به خبرگزاری ایسنا گفت “منفعت‌طلبی یک ایرلاین داخلی (شرکت ماهان) یا سیاست‌های غلط سازمان هواپیمایی و همچنین جدی نگرفتن هشدارهای سازمان بهداشت جهانی باعث شد ویروس کرونا به ایران هم بیاید” و بعد گفت “سازمان بهداشت جهانی در اوایل شیوع ویروس کرونا در چین برای جهان وضعیت اضطراری اعلام کرد و بعد از آن ما شاهد مدیریت موضوع در نقاط مختلف دنیا بودیم، اما متاسفانه به هر دلیلی که قابل توجیه نیست پرواز یکی از ایرلاین‌های ایرانی به چین ادامه پیدا کرد و حتی مسافران کشورهای دیگر توسط ایرلاین ایرانی جابجا شدند” این ها و نمونه های دیگر دلایل آشکار جنایت جمهوری اسلامی در زمینه شیوع بیماری کرونا در ایران است.  

اما علاوه بر  دروغگوئی و پنهان کاری و اقدامات جنایتکارنه ای که مستقیما به شیوع  بیماری کرونا در ایران منجر شده است، از نقطه نظر ایجاد شرایط عمومی و  بستر و زمینه رشد ویروس کرونا نیز  جمهوری اسلامی مستقیما مسئول است. عواملی نظیر استانداردهای بسیار پایین بهداشتی و پزشکی، فقر گسترده مردم و فقر غذایی و معیشتی، هزینه سنگین بهداشت و درمان و نبود درمان رایگان، کمبود امکانات و تجهیزات پیشگیری به دلیل سلطه یک سیستم فاسد قاچاق و دزدی و احتکار، بی توجهی و عدم ارتباط و انطباق با نهادهای پزشکی بین المللی نظیر سازمان بهداشت جهانی، و سیستم غیر استاندارد مراودات و کنترل مرزها و عوامل متعدد دیگری از این دست باعث میشود که مردم ایران در معرض انواع بیماریها قرار گیرند و متاسفانه اولین جایی که بعد از چین این بیماری مهلک و خطرناک شیوع می یابد ایران تحت حکومت اسلامی باشد.  

این که ایران بعنوان دومین کشور مبتلا به کرونا شناخته میشود و کشورهای همسایه مراودات خود را با آن قطع کرده اند، یک اتفاق و حادثه طبیعی نیست. یک رویداد سیاسی است. این حکومت اسلامی است که این جامعه را در معرض تمام بلایا از جمله بیماری ترسناک کرونا قرار داده است و فاجعه ای را در چشم انداز این جامعه رقم زده است. به همین دلیل اولین راه مقابله با این بیماری اعتراض به جمهوری اسلامی و فشار بر حکومت به اشکال مختلف برای ایجاد و گسترش هرچه سریعتر امکانات پیشگیری است. این تحول فقط با اعتراض و فشار گسترده مردمی میتواند ایجاد شود.

اولین مساله اینست که برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی، استانداردهای پزشکی و بهداشتی و درمانی با سرمایه گذاری گسترده و سریع باید تقویت شوند. بیمارستانها با امکانات و دانش پیشرفته بین المللی برای مقابله با این بیماری مجهز شوند. در کنار این مساله، باید همه مردم امکان دسترسی رایگان به پزشک و دارو  و درمان را داشته باشند. در همه شهرها و مراکزی که در معرض بیماری هستند باید به رایگان ماسکهای مناسب برای پیشگیری در اختیار مردم قرار داده شود. نه فقط کسانی که بیمار میشوند باید رایگان تحت مراقبت و درمان قرار گیرند، بلکه همه کسانی که نیاز به کنترل و معاینات پزشکی را احساس میکنند باید بتوانند بدون هیچ هزینه ای به پزشک و دارو دسترسی پیدا کنند. پزشکان و پرستاران میتوانند و باید نقش آگاهگری و افشاگرانه خود را در این شرایط ایفا کنند و اجازه ندهند که مسئولین حکومتی با لاقیدی و دروغ و پنهان کاری باعث شیوع بیشتر بیماری شوند و حقایق را کتمان کنند و مردم را در بی خبری قرار دهند. امکان دسترسی به دانش و تجهیزات پیشرفته بین المللی برای بیمارستانها و پزشکان و مردم باید فراهم شود.

از نهادها و چهره ها و فعالین جنبش کارگری، جنبش دانشجوئی، معلمان و بازنشستگان و فعالین دیگر جنبشها و بخشهای معترض جامعه میخواهیم که صدای رسای اعتراض مردم علیه حکومت دروغ و جنایت باشند و مردم را به اعتراض و اعتصاب برای تحمیل خواستهای برحقشان در مقابله با  بیماری مهلک کرونا فرا بخوانند. در شرایطی که خطر شیوع تصاعدی ویروس کرونا جامعه را تهدید میکند باید کارخانجات بزرگ و مراکز آموزشی و تجمعات عمومی و مسابقات ورزشی تا حصول اطمینان از اقدامات پیشگرانه کافی، تعطیل شوند. اعتصاب عمومی، اعتصاب دانشجویان و معلمان و  کارگران و بخشهای مختلف جامعه، در چنین شرایطی هم یک شیوه موثر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در اثر رفت و آمد و تجمع مردم، وهم  یک راه کارآمد اعتراض و اعمال فشار بر حکومت است.

یک خواست مردم معرفی و محاکمه مقاماتی است که با دروغگوئی و کتمان حقایق در مورد بیماری کرونا و با بی مبالاتی و سهل انگاری و زیر پا گذاشتن استانداردها و هشدارها و رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی در شیوع ویروس کرونا در ایران مستقیما مسئولیت داشته اند. با گسترش اعتراض و با سازمان دادن اعتصاب عمومی خواستهای برحق خود را به جانیان حاکم تحمیل کنیم و یک گام دیگر در جهت بزیر کشیدن حکومت دروغ و جنایت و وقاحت به جلو برداریم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)