قرار است محمد جواد ظریف به دعوت «لفگانگ ایشینگر» رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ در پنجاه و ششمین نشست این کنفرانس در روزهای ۱۴ تا ۱۶ فوریه شرکت کند. اما ظریف نماینده حکومتی است که تنها در سه ماه گذشته ۱۵۰۰ نفر از تظاهرات کنندگان را به قتل رسانده، هزاران نفر را زندانی و یا سر به نیست کرده و ۱۷۶ مسافر هواپیمای مسافربری را نیز عامدانه کشتار کرده و چند روز به مردم دروغ گفته است تا جنایت خود را لاپوشانی کند. جای نمایندگان چنین حکومتی نه در کنفرانس بلکه پشت میز محاکمه است.

یک پای ناامنی و تشنج در خاور میانه حضور دار و دسته های مسلح جمهوری اسلامی در سوریه و عراق و یمن و … است که مستقیما در قتل هزاران کودک و زن و مرد سوریه ای و در سرکوب اعتراضات حق طلبانه مردم عراق  و لبنان نقش داشته است. بیجهت نیست که اخراج جمهوری اسلامی از عراق و لبنان یک خواست اصلی میلیون ها تظاهرات کننده در سراسر عراق است. هر کس خود را مخالف جنگ و ناامنی میداند باید برای سرنگونی جمهوری اسلامی کنار مردم ایران قرار گیرد.

هیچ توجیهی از نظر مردم ایران برای دعوت از مقامات چنین حکومتی پذیرفتنی نیست. سران حکومت اسلامی از خامنه ای تا روحانی و ظریف و فرماندهان سپاه و همه مقاماتی که در سرنگونی هواپیمای اوکراینی و کشتار ١٧۶ مسافر بیگناه، اعدام دهها هزار زندانی سیاسی، در شکنجه های وحشیانه و تجاوز به زندانیان، در تحمیل آپارتاید جنسی به جامعه، در اسیدپاشیدن به صورت زنان و اعدام همجنسگرایان و سنگسار زنان نقش داشته اند باید دستگیر و محاکمه شوند. دعوت از ظریف از جانب مردم ایران شدیدا محکوم است و همدستی با جنایتکاران حاکم در ایران به حساب میاید.

همه مردم آزاده آلمان و جهان را فرامیخواند از مردم ایران که هم اکنون شجاعانه و سرسختانه در حال  مبارزه برای خلاصی از حکومت جنایتکار اسلامی هستند، حمایت کرده و دعوت از نمایندگان این حکومت برای شرکت در نشست های مختلف را محکوم کنند. کمک کنید که جمهوری اسلامی مانند رژیم نژادپرست آفریقای جنونی بایکوت سیاسی شود تا مردم ایران بتوانند با هزینه کمتر به عمر این حکومت جنایتکار خاتمه دهند.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)