طنز تاریخ اینکه انقلاب اسلامی فقط به یک کشور در جهان صادر شده و آن کشوری است که ” آمریکا ” با حمله به آن ، خود زمینه و امکان صدور انقلاب اسلامی را به آن کشور فراهم کرده است .

ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)