چنین روزی در چند سال پیش
۱۷ بهمن۱۳۵۷
مخالفت با بازرگان مخالفت با شرع است و جزایش بسیار زیاد است!
روزنامه آیندگان۱۷بهمن۱۳۵۷
«آیت الله خمینی:به بازرگان فرمان تشکیل دولت موقت داد».
امام خمینی:«احتیاجی به رفراندوم نیست؛لیکن برای آنکه بهانه ها تمام شود این کار را می کنیم. مخالفت با بازرگان مخالفت با شرع است و جزایش بسیار زیاد است…مهندس بازرگان مردی است فاضل، متدین، و امین به دولت».
پاورقی:
شرع ولایت فقیه از همان ابتدا و قبل از رسمیت یافتن نظام جمهوری اسلامی، اولین فرمان نصربالرعب خود را با دادن جزای سخت برای کسانی که با نخست وزیری بازرگان مخالفت کنند، صادر کزد! و اتفاقا اولین کسانی که نقض غرض کردند و بیشترین مخالفت ها را کردند،حامیان پر و پا قرص خمینی بودند که بعدها خود خمینی هم به آن اضافه شد و آن مرد فاضل متدین امین، در مدت خیلی کم، به فرد غرب زده آمریکایی و چه و چه تبدیل شد!!
از همان سال نخست انقلاب، با وجود ولایت فقیه_که حکم پیامبر را در اداره حکومت دارد_نخست وزیر و ریاست جمهوری فقط اسم های پرطمطراق و گول زن برای ادای دمکراسی بود. حکومت اسلامی و چند فرمانده محال است.سه و دو پادشاه در یک اقلیم نمی گنجد.
بازرگان آن را خوب فهمید و گفت: چاقویی که فقط دسته اش در اختیار اوست.
و بقول بازرگان،قبای ولایت فقیه فقط بر تن خمینی(آن هم بخاطر رهبرانقلاب بودن و کاریزمایی) اندازه بود.تجربه سی و اندی سال ولایت فقیه خامنه ای،نتیجه جز سوار شدن عده ای کوتوله و لمپن و بی سواد در عرصه مدیریت نداشت!
هفده بهمن نود و هشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)