یک توصیه رفیقانه!
به جوانان،
عشق در وجود من هست
به اعتبار! همین دلیل ساده !
به شما توصیه می کنم
“غرورت را بشکنید”
اگر گلی را دوست دارید؟
در وجودش غرق شوید
با تمام تعلقاتش او را ببوئید
با وجود، با قلب،
بی اراده خود را به او بسپارید
در تک تک اعضای وجودش غرق شوید
وجودتان را به او بدهید
اگر گفت دوستان دارد
با جان و دل باورش کنید
و اگر گفت از بودنتان متنفرم!
به احساسات او احترام بگذارید
و دور شوید
عاشق شدن قشنگه، سعی کنید
با تمام وجود، آن را حس کنید.
برای داشتن یک عشق پاک وزیبا
شرط اول،
به آزادی بی قید و شرط
انسانها باید احترام گذاشت.

#شمی_صلواتی

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)