جسد یک زن فراری از جهنمی بنام ایران در آبهای غریب ترکیه پیدا شد و هیچ کسی حتی تسلیتی و یادی از او نکرد, گویا در فرهنگ مرد سالاری و مذهبی گندیده پر از چرکین و متعفن ملت ایران, زنان دارای هیچ ارزش انسانی نیستند.
ولی در مورد یک ولگرد بی ارزشی با هزاران تتو بر سر و صورت رادیوهای نظیر “من و تو” و بقیه ساعتها داد و فریاد کشیدند.
در پایان تحقیق به عمل آمد که نام این بانو “چنور ویسی” می باشد؛ که اهل سنندج, ۲۷ ساله و دارای مدرک فوق لیسانس کامپبوتر بوده است.
نهایتا قرار شد بوسیله پلیس ترکیه به ایران پس فرستاده شود.
جسد وی در آبهای آنتالیا بوسیله دو ماهیگیر پیدا شده بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)