ژانویه ۲۰۲۰، یادبود صدویکمین سالگرد قتل رزا لوکزامبورگ بود. به همین منظور تظاهراتی در برلین و چند شهر دیگر آلمان برگذار شد. به این مناسبت مطلبی در رابطه با زندگی رُزای سرخ منتشر شده است:


«رزای سرخ از کمون پاریس تا کمون برلین»

این نوشتار را از لینک زیر دانلود کنید:

http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2020/01/rs-

ی. کهن

-rosa-centenary-fa-p1-1.pdf

فرازهایی از این نوشته

رزا ویژگی انقلاب ۱۹۰۵ روسیه را با فرمول «پا‌گیریِ اعتصاباتِ سیاسیِ توده‌ایِ خودانگیخته» توصیف می‌‌کند و آنرا با مبارزه سازمان‌یافتهٔ SPD (حزب سوسیال-دموکرات آلمان) مقایسه می‌کند و نتیجه می‌گیرد که برخورداری از یک سازمان حزبی متشکل، با اعضای میلیونی، و نمایندگان پارلمانی، آنهم در یک کشور پیشرفتهٔ کاپیتالیستی -که در آن بسیاری از حقوق دموکراتیک متحقق شده‌اند- لزوما، شرایط بهتر و مناسب‌تری را برای پیشبرد مبارزهٔ طبقاتی فراهم نمی‌کند. روسیهٔ عقب‌مانده که زیر یوغ دیکتاتوری تزاری است، به کمک یک حزب نوتاسیسِ سوسیال-دموکرات روسیه (۱۸۹۸) -که ابدا با SPD قابل مقایسه نیست- با بهره‌گیری از اعتصاب توده‌ای می‌تواند به نتایج بمراتب بهتری برسد و چشم‌انداز  انقلابیِ برتری را نمایندگی کند. به این معنی، “سازمان” حزبی، بر “خودانگیختگی” توده‌ای لزوما برتری ندارد. 

در واقع کارگران روسیه در شرایطی دست به اعتصاب توده‌ای زده بودند و با توسل به این حربه -بمثابه موتور انقلاب- جامعه را بحرکت در‌آورده بودند که نه تنها فاقد سازمان سراسری و متشکلی –مشابه آلمان- بودند، بلکه سازمانهای سیاسیِ موجود نیز عقل‌شان به ایده اعتصاب توده‌ای نرسیده بود!

مطالعه، تامل و تعمق حول این تجربه، بویژه برای کارگران ایران واجد اهمیت است؛ چرا که نشان می‌دهد در غیاب حزب فراگیر سیاسی نیز می‌توان حرکت انقلابی سازمان داد.   

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)