… از پاریس شهرِ عاشقان تا به رم شهرِ جاویدان؛ پرواز با هواپیما ۲ ساعتی‌ با هواپیما طول می‌‌کشد، رم همچو پاریس و مادرید از شهر‌هایی‌ هستند که دران چندی زندگی‌ کرده و تا به حدی به حال و احوالش واقِفم، رم در دورانِ تاریخ چندین و چند بار ساخته و ویرانه گشته و آخرین بار ضربه را در زمان جنگ جهانی‌ دوّم خورده اما دوباره توّلد یافته و از زیبائیها و دیدنیهای این شهر هر چقدر گفته شود؛ باز کم است … نمی‌‌دانی‌ از کجا شروع کنی‌، نمیدانی کجا توّقف کرده و چشمانت را اندکی‌ بسته و پلک زَنی‌، نمی‌‌دانی‌ دل‌ را به کجا ببازی، در کولوسِئوم شیفتهٔ دانستنِ  حوادثی می‌‌شوی که آنجا رُخ داده است، اتفّاقاتی چو قتل‌عام بَردگان و مسیحیان، و نبردهای وحشیانه‌ی گِلادیاتورها یا پالاسِئوم که رومولوسْ نامردی کرد و برادرش را کُشت و یا فُرومِ رم؛ جایگاهِ  بیشتر جشن‌های روم باستان، نِشست‌ها، جشنواره‌ها و مهمانی‌های رومی یا کلیساهای متعدّد و اَبَر پیکرْ و پرستشگاهِ حضرت ژوپیتر که مجموعه‌ای دیدنی از مجسّمه‌ها دارد، پانتِئون .. میدان ناوُنا .. یا حتی فوارهٔ تِروی که یکی از معروف‌ترین فواره‌های دنیاست، محّلهٔ اسپانیایی ها، میدانِ اسپانیا و پلّکانِ اسپانیولی .. و بالاخره .. واتیکان …

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com