چنین روزی در چند سال پیش
۲۶دی۱۳۶۶
گره کورکشور ولایت فقیه است
روزنامه جمهوری اسلامی۲۶دی ۱۳۶۶
هاشمی رفسنجانی(نمازجمعه):
[مشروعیت کل نظام از منصب ولایت گرفته می شودوچون امام معصوم الان نیست،نایب امام هست و نایب امام معصوم هم فقهای واجد شرایط هستند و در میان فقهای واجد شرایطُ آن کسی که مردم پذیرفته اند و با موازینی که خودمان قبول و تعیین کردیم آن مقام رهبری می شود.وخبرنگاران و تحلیل گرانی که اکنون صحبت از قدرت مطلقه می کنند و می خواهند استبداد را نتیجه گیری بکنند،خیلی کور خواندند،خیلی بد می فهمند و مساله این نیست.ببینید همان ولایت فقیه با همان قدرتش این نظام دمکراسی را باب کرده است.شوراها،و مجلس و رای وجود دارد.تصمیم گیری از مردم شروع می شود ولی این ها در درون خودش روح ولایت را دارد و با اجازه ولایت این کار را می کند.پس زندگی،زندگی دمکراسی است.حرکت،حرکت بر محورافکارعمومی مردم است که درانتخابات ماظاهرمی شود. رئیس جمهورماباانتخابات مردم است. رئیس دولت ازطریق مجلس و رئیس جمهور درمی آید که مجلس و رئیس جمهور را مردم انتخاب کردندو حتی رهبر درقانون اساسی ماکه بعد از اینکه شرایط آن را داشته باشد از طریقق مجلس خبرگان تائید می شودکه مجلس خبرگان را مردم انتخاب کرده اند.پس می بینید دمکراسی به صورت بهتر از غربی ها وجو داردو قدرت مطلقه ای که اینجا مطرح است که این حق برای ولی فقیه است و ایشان است که باید اجازه این کارها را بدهد،نه اینکه نظام می خواهدبطرف دیکتاتوری واستبداد برود.این مجموعه سالم حاکمیت مردم برمردم بااجازه ولی فقیه همانطور که به راه افتاد ادامه خواهد داشت و راه ما هم همین است].
پاورقی:
واقعیت این است که خمینی و حواریون خاص وی سر مردم و انقلاب۵۷کلاه گشادی گذاشتند.در ایام انقلاب،ابتدا شعاراستقلال آزادی حکومت اسلامی می دادند،و چون از آن حکومت روحانیون استنتاج شد، برای آن که انقلابیون ودیگر مخالفین را گمراه یا قانع کنند،به یکباره بجای آن،شعاراستقلال آزادی جمهوری اسلامی جایگزین شد،تا بگویندبه جمهوری -که از آن حکومت مردم و براساس آرای مردم استخراج می شود-اعتقاد داریم.منتهاکمترکسی بودکه بگویدازاین اسلام هزارقرائت و تفسیرمتفاوت هست.وبااین استدلال که مردم مسلمان هستند،حکومت هم باید بر اساس اسلام اداره شود و در نتیجه قرائت روحانیون حاکم،قرائت حاکم و قرائت رسمی اسلام شد و با تصویب اصل ولایت فقیه که دکان مراحع تقلید را هم تعطیل کرد،فقط قرائت یک فرد از اسلام درمصلحت کشور و تصویب قوانین قابل قبول شد و با حق اختیار وی درعزل و نضب مدیران کلیدی کشور و منصوبین وی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای شورای نگهبان و قانون نظارت استصوابی،دیکتاتوری و استبداد و سلطنت فقیه رسمی قانونی شد!!
گره کورکشور ولایت فقیه است که بابرچیدن آن،راه اصلاح هم باز می شود.
بیست و شش دی نود و هشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)