نقشه جغرافیایی اعتراضات ســراسری ۲۲دی

مــهمترین شـــعارهای دو روز گــذشته

▪️ جمهوری اسلامی / نابود باید گردد!
▪️ملت چرا نشستی؟ منجی خودِ تو هستی!
▪️سپاهی حیا کن/ مملکتو رها کن
▪️ سلیمانی قاتله / رهبرشم قاتله
▪️اصلاح‌طلب، اصولگرا / دیگه تمومه ماجرا
▪️دانشجو! کارگر! اتحاد!اتحاد
▪️ ۱۵۰۰ نفر کشتۀ آبان ما!
▪️دیکتاتور سپاهی، داعش ما شمایی!
▪️مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر!
▪️کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم!
▪️بترسید،بترسید ماهمه باهم هستیم!
▪️بمب و موشک نخواستیم – مسئول دزد نخواستیم !

 چند شعار پیــشنهادی:

🔸رفراندوم ارزونی‌تون ، فقط سرنگونی‌تون!
🔸حکومت ضدزن، زودتر گورت رو بکن!
🔸از عراق تا ایران، سرکوبِ زحمتکشان!
🔸از لبنان تا ایران، زحمتکشان در میدان!
🔸بلوچستان تو آبه، بازم رژیم تو خوابه!
🔸آخوندِ سرمایه‌دار، جُل و پلاس رو بردار!
🔸اعتصاب عمومی، سلاحِ سرنگونی!
🔸کارگر به پا خیز؛ با اعتصاب! تند و تیز!
🔸کارگر به پا خیز؛ اعتصابِ قهرآمیز!
🔸وای به روزی که مسلح شویم!
🔸 این ثروت‌ها مالِ ماست / حاصلِ دسترنج ماست!
🔸ایران، عراق و لبنان، اتحاد اتحاد/ علیه ظلم و بیداد!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)