اول ماه می، روز زاری برای بی‌چیزان جامعه نیست.. اول ماه می، روز امید، خودباروی و اعتراض به این نظم سراسر پرتبعیضی است که حاکم کرده‌اند و تلاش می‌‌کنن که «نُرمال» و «طبیعی» – و از این‌ وقیحانه‌تر- «کارآمد» جلوه‌اش دهند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)