چنین روزی در چند سال پیش
۱۹دی ۱۳۶۶
دیه اش را می دهیم؛حفظ حکومت اسلامی مقدم بر همه احکام است؛حتی با کشتن مردم!!
روزنامه جمهوری اسلامی۱۹دی۱۳۶۶
پاسخ رهبر انقلاب[خمینی] به نامه رئیس جمهور[خامنه ای] پیرامون اختیارات حکومت اسلامی
[جناب حجه الاسلام آقای خامنه ای رئیس محترم جمهور…من میل نداشتم در این موقع حسّاس به مناقشات پرداخته شود و عقیده دارم در این مواقع سکوت بهترین طریقه است و البته نباید ماها گمان کنیم هر چه می گوئیم و می کنیم کسی را حق اشکال نیست،اشکال بلکه تخطئه یک موهبت الهی برای رشد انسان هاست.لکن صحیح ندانستم جواب مرقوم شریف و تقاضائی که در آن شده بود را به سکوت برگزار کنم…از ییانات جنابعالی در نماز جمعه اینطور ظاهر می شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم واگذار شده و از اعم احکام الهی است و برجمیع احکام فرعیه تقدم دارد صحیح نمی دانید و تعبیر به آنچه که اینجانب گفته ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است بکلی برخلاف گفته های اینجانب است. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است باید ارض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مقوضله نبی اسلام (ص) یک پدیده بی معنا و بی محتوا می باشد…باید عرض کنم که حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص)یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می شود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است.آنچه که گفته شده است که شایعه است مزارعه و مضاربه و امثال آن ها با این اختیارات از بین خواهد رفت،صریحا عرض کنم که فرضا که چنین باشد این از اختیارت حکومت است و بالاتراز آنهم مسائلی هست که مزاحمت نمی کنم.]
پاورقی:
حکومت اسلامی از احکام اولیه اسلام وقرآن است که برای حفظ آن حتی می شود نماز و روزه و حج و مانند آن و دیگر احکام فقهی که در این سال ها فقها و مجتهدین و مراجع تقلید برای مقلدین خود تبیین و تدوین کرده اند را کنار گذاشت و به بایگانی سپرد! تا جایی که می شود(همانطور که در پاسخ به اعتراضات آبان ۹۸انجام شد) انسان های بی گناهی را هم کُشت و در عوض نام«شهید» را بر آن ها نهاد و بابت آن هم «دیه» پرداخت کرد!!
به نظر می رسد آقای خامنه ای از محتوای این نامه و حُکم نهایت بهره را در این سی سال و اندی زمامداری مطلقه خود برده است.
باید در نظر داشته باشیم که ان قلت آقای خامنه ای پیرامون اختیارات ولایت فقیه در زمانی بود که تقریبا جانشینی آیت الله منتظری منتفی شده بود و خمینی حدود ۲سال بعد فوت می کند و قانون اساسی جدید«ولایت فقیه» را «مطلقه» کرد و هر سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه را ملزم به اطاعت از ولی فقیه کرد. ایشان در مجلس خبرگان رهبری که-او را برخلاف قانون اساسی اول که هنوز تغییر نکرده بود و ایشان هم مرجع تقلید محسوب نمی شد- و در پاسخ و جواب به انتصاب خود-که خود را باصطلاح حقیر برای این مقام می داند و دارای عدم دانش فقهی لازم -گفت:آیا مثلا آقای آذری قمی بعد ازاین از من حمایت و اطاعت خواهد کرد؟(نقل به این مضمون).که در پرانتز این جا یادآوری می شود: آذری قمی ابتدا بشدّت و بطور افراطی از خامنه ای و اصل ولایت فقیه حمایت کرد، ولی بعدها به دلایلی به ایشان(خامنه ای) ان قلت کرد و مغضوب وی و یاران خودش در جناح راست شد و سپس در حَصر مُرد!
با توجه به اینکه مساله جانشینی آیت الله منتظری منتفی شده بود، به نظر می رسد طبق شواهد و نقل قول ها مثلث سید احمد خمینی و هاشمی رفسنجانی و خامنه ای(جبهه انحصار)در صدد قبضه و نگهداری ولایت فقیه در بین خودشان بودند و از طرفی[سیّد]بودن هم شرط مخفی آن بود، با این رویکرد که ابتدا خامنه ای برای ۱۰سال ولی فقیه باشد و بعد آن را به«سید احمد خمینی» تفویض شود، این جا دو پرسش برای کشف تاریخ مطرح است: یکی آن که آیا با توجه به این که در همان زمان خمینی قرار بود قانون اساسی تعمیم شود و از جمله در مورد اصل ولایت فقیه،آیا خامنه ای می خواست از همان زمان امام اختیارات خودش را قرص و محکم کند!؟! یا نه؟واقعا به آنچه در نامه و نماز جمعه نوشته و گفته اعتقاد داشت؛ولی بعداز انتصاب وی به ولایت فقیه، نهایت استفاده از این قدرت بی حساب و کتاب را-که کسی را حق استیضاح او نیست و می شود به اسم حفظ حکومت تمامی احکام اولیه و ثانویه اسلام و قرآن را تعطیل و تمامی دکّان هایی را که مراجع تقلید و مجتهدین حوزه برای برای مقلدین خود باز کرده بودند را تخطئه کرد-ببرد!(الله اعلم!؟).
نوزده دی نود و هشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)