« آنارشیست‌ها مى‌توانند خیال‌پردازانه استدلال کنند که اعتصاب عمومى کوتاه‌ترین٬ مطمئن‌ترین و ساده‌ترین روش براى جهش به آینده بهتر است. کافیست طبقه کارگر به جاى این همه خرده‌کارى درجهت سازماندهى اتحادیه اى و تحزب٬ با یک اعتصاب عمومى کار سرمایه‌دارى را یکسره کند! این روش “سراسر انتزاعى و غیرتاریخى” در برخورد به مبارزه طبقاتى، بارها  نه فقط در بین آنارشیست‌ها بلکه در بین گرایشاتی که خود را ضدآنارشیزم مى‌دانند، نیز مشاهده شده است. به عنوان نمونه نظیر این استدلال را از برخی گروه‌هاى به اصطلاح چپ ایرانى بارها شنیده‌ایم که این یا آن مبارزهٔ صرفا سندیکایى فایده‌اى ندارد بلکه باید شورا ساخت٬ کنترل کارخانه را در دست گرفت٬ مدیریت کارگرى اعمال کرد….یا بارها شنیده‌ایم که به عنوان میان‌برى براى موفقیت، در هر شرایطى شعار اعتصاب عمومى را سر مى دهند!»

از متن «رزای سرخ و اعتصاب عمومی»

نوشته تراب ثالث

دی ۱۳۹۸

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)