« آنارشيست‌ها مى‌توانند خيال‌پردازانه استدلال کنند که اعتصاب عمومى کوتاه‌ترين٬ مطمئن‌ترين و ساده‌ترين روش براى جهش به آينده بهتر است. کافيست طبقه کارگر به جاى اين همه خرده‌کارى درجهت سازماندهى اتحاديه اى و تحزب٬ با يک اعتصاب عمومى کار سرمايه‌دارى را يکسره کند! اين روش “سراسر انتزاعى و غيرتاريخى” در برخورد به مبارزه طبقاتى، بارها  نه فقط در بين آنارشيست‌ها بلکه در بين گرایشاتی که خود را ضدآنارشيزم مى‌دانند، نیز مشاهده شده است. به عنوان نمونه نظير اين استدلال را از برخی گروه‌هاى به اصطلاح چپ ايرانى بارها شنيده‌ايم که اين يا آن مبارزهٔ صرفا سنديکايى فايده‌اى ندارد بلکه بايد شورا ساخت٬ کنترل کارخانه را در دست گرفت٬ مديريت کارگرى اعمال کرد….يا بارها شنيده‌ايم که به عنوان ميان‌برى براى موفقيت، در هر شرايطى شعار اعتصاب عمومى را سر مى دهند!»

از متن «رزای سرخ و اعتصاب عمومی»

نوشته تراب ثالث

دی ۱۳۹۸

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)