چنین روزی درچندسال پیش
۴دی۱۳۹۴
مجلس خبرگان رهبری؛
بی خاصیت ترین نهادپس از انقلاب!
روزنامه همشهری۴دی۱۳۹۴
محمد یزدی:
[نگرانی رئیس مجلس خبرگان از ثبت نام ۸۰۰نفربرای کاندیداتوری این مجلس؛ اهداف دیگری پشت پرده این نام‌نویسی ‌هاست]!
رئیس مجلس خبرگان رهبری،با انتقادازثبت نام۸۰۰کاندیدابرای ۸۸کرسی مجلس خبرگان،گفت: [به نظرمی‌رسداهداف دیگری پشت پرده این نام‌نویسی‌هاست، بنابراین بایدمراقب بود،زیرا وضعیت حساسی براین مجلس حاکم است]!
پاورقی:
طبق اصل۱۱۱قانون اساسی: [هرگاه رهبرازانجام وظایف قانونی خودناتوان شود، یافاقد یکی ازشرایط مذکوردراصول پنجم ویکصدونهم گردد،یامعلوم شودازآغاز فاقد بعضی ازشرایط بوده است،ازمقام خودبرکنار خواهدشد]!
گفتنی ست که طبق اصل۹۹ شورای نگهبان-که خودمنصوب رهبراست_وظیفه دارد برانتخابات مجلس خبرگان رهبری نظارت کند؛وبراساس تفسیرخودازاصل ۹۸که حق تفسیرقانون اساسی ونظارت رابه این شوراداده واین نهادآنرا[نظارت استصوابی] تعربف کرده،حق داردنامزدهای این مجلس راردصلاحیت یاتائید کند!!که درحقیقت اعضای مجلس خبرگان رهبری به شکل غیر مستقیم خودمنصوب رهبری هستند!! وباتوجه به اینکه تغییر قانون اساسی هم منوط به اجازه رهبری ست،لذاهیچ راهی رابرای اصلاح وتغییربه شیوه اصلاح طلبانه نگذاشته اند.
اگراین مجلس بدرستی وظیفه خودراانجام می داد،نه الان ولایت فقیه درحدخدا پرستش می شدونه جامعه امروزمابه این وضعیت بحرانی وبیماری های بدخیم مبتلا می شد.فلاکت وغوطه ورشدن امروزجامعه ما درمنجلاب فساد، و ریختن خون مردم بی گناه در اعتراضات مدنی،همه و همه مسئولیتش متوجه رهبری ست که طبق همین قانون اساسی تمامی قدرت اجرایی و تصویب قوانین در ید اوست!
می توان به ضرس قاطع گفت که مجلس خبرگان رهبری ازبی خاصیت ترین نهادهای پس از انقلاب است.
چهارم دی نودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com