آرنت: «با آنکه مردم این گفته هیتلر [برای موفق بودن باید دروغ بزرگ گفت] و اعلامیه‌های مکرر نازی را مبنی بر اینکه یهودیان را باید مانند ساس با گاز سمی نابود کرد جدی میگرفتند، باز از باور کردن کشتار دست‌جمعی یهودیان در کوره‌های گاز خودداری میکردند»

آنکه به ما میگه چرا احساسی هستید، عملگرایانه به دنبال اصلاح باشید وجدانش را کشته و سلامتش در خطره. هنوز درک نکرده با اشرار/ضدانقلاب/خشونت‌طلب خواندن ملت،آنها را از صفات انسانیت تهی کردند و به کشتار مشروعیت دادند.
‏فردا به بهانه‌ای دیگه ما در لیست این رژیم آپارتاید مذهبی خواهیم بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)