” آمریکا ” بعد از ناامیدی به امکان سرنگون کردن ” ج.ا.” اکنون و بطور قاطع خواهان مذاکره با ساختاری سیاسی است که آن را ” یاغی ” می نامد . اولین بار ” ترامپ ” گرایش خود به مذاکره را در سنخنان خود در ” توکیو ” نشان داد و گفت که ” ایران ” تحت حاکمیت ” ج.ا.” می تواند به بزرگی و پیشرفت دست یابد
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)