برسد به دست رهبر جمهوری اسلامی ایران

تهران؛ تن فروشی زن بی خانمان در قبر برای یک لقمه نان

رکنا نوشت:
این زن بی خانمان گفت اینجا در روزهای خاصی غذا پخش می شود. همیشگی نیست.

چند وقت پیش،دو روز گرسنگی کشیدم، آخر از روی ناچاری در ازای یک ساندویج فلافل، تن به خواسته ۳ مرد در قبر دادم.

 

من گرسنه‌ام
دو روز است که گرسنه‌ام
خود را می‌فروشم
حراج کرده‌ام

به سه مرد
خود را می‌فروشم
برای یک ساندویچ فلافل

ارزان می‌فروشم
گرسنه‌ام
دو روز است که گرسنه‌ام
جا ندارم
در یک قبر
خود را می‌فروشم
قبرِ شرف تو
قبرِ عدالت تو
قبرِ وجدان تو
قبرِ اجتماع تو

من تو را می‌فروشم
ارزان
حراج کرده‌ام
برای یک ساندویچ فلافل

 

مهرداد خامنه
۲۶ آذر ۱۳۹۸

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)