خبرگزاری هرانا – نهاد آمار نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به مناسبت روز جهانی کارگر و به سفارش کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران اقدام به انتشار کارنامه نقض حقوق کارگران در دولت دهم نمود.

این گزارش شامل لیست بازداشت شدگان از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ و لیست محکومین در همین بازه زمانی می باشد که می توانید از اینجا دانلود کنید.

در سال ۱۳۸۸، ۲۰۳ گزارش توسط نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به ثبت رسیده است که جمعاً ۱۷۵ تن دستگیر شدند، ۴۸ مورد اعتصاب کارگری گزارش شده است، هم چنین ۳۴ فعال کارگری احضار و در مجموع ۱۴ تن از فعالین کارگری از سوی دستگاه قضایی به ۱۲۰ ماه حبس تعزیری، ۸۸ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند.

در سال ۱۳۸۹، ۲۷۵ گزارش به ثبت رسیده است که جمعا ۵۱ تن از فعالین کارگری بازداشت، ۱۰۹ مورد اعتصاب کارگری گزارش شد ۱۴ تن به نهادهای امنیتی و قضایی احضار شدند و در مجموع ۱۴ فعال کارگری به ۳۶۴ ماه حبس تعزیری و ۴۷ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند.

در سال ۱۳۹۰، ۲۹۳ گزارش به ثبت رسید که جمعاً ۴۵ تن دستگیر شدند، ۷۵ مورد اعتصاب کارگری گزارش شد هم چنین ۴۳ فعال کارگری به نهادهای امنیتی و قضایی احضار و در مجموع ۲۶ تن از فعالین کارگری از سوی دستگاه قضایی به ۱۰۲۱ ماه حبس تعزیری، ۲۶ ماه حبس تعلیقی و ۸۱ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

در سال ۱۳۹۱، ۴۱۰ گزارش به ثبت رسید که بر اساس آن جمعاً ۷۶ تن دستگیر شدند، ۳۰۷ مورد اعتصاب کارگری گزارش شد، هم چنین ۱۳ فعال کارگری احضار و در مجموع ۱۱ تن از فعالین کارگری از سوی دستگاه قضایی به ۳۳۵ ماه حبس تعزیری، ۲۴ ماه حبس تعلیقی و ۷۷۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

به عبارتی دیگر از سال ۸۸ – ۹۱ و در طی چهار سال گذشته ۳۴۷ نفر به دلیل فعالیت‌های کارگری در ایران بازداشت شدند، ۱۰۴ نفر به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و یا قضایی احضار و مورد تهدید قرار گرفتند. ۵۳۹ اعتصاب و یا تجمع کارگری بوقوع پیوسته است که در مجموع از ۱۰% این تجمعات جلوگیری شده است.

دستگاه قضایی کشور نیز ۶۵ فعال کارگری را در مجموع به بیش از ۱۶۸ سال حبس تعزیری و تعلیقی و ۸۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرده است.
لیست فعالین کارگری و صنفی بازداشت شده از سال ۱۳۸۸ – ۱۳۹۱ به شرح زیر است:
•    تکرار اسامی به دلیل بازداشت مجدد است.

۱.     علی پارسا، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۲.     سیروس فتحی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۳.     حمید قربانی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۴.     رحمان ابراهیم‌زاده، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۵.     بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۶.     نعمت ابراهیم‌نژاد، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۷.     عارف ابراهیمی، فعال صنفی معلمان در تاریخ مرداد ۹۰ در استان کردستان بازداشت شد
۸.     شاپور احسانی راد، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۹.     فرامرز احمدی، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۱۰.     هیوا احمدی، فعال صنفی معلمان در تاریخ ۰۸. ۰۶. ۱۳۹۰ در استان کردستان بازداشت شد
۱۱.     زانیار احمدی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۲.     محسن احمدی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۳.     علی اخوان، فعال کارگری در تاریخ ۰۸. ۱۰. ۱۳۹۰ در استان تهران بازداشت شد
۱۴.     یونس ارژنگ، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۵.     افشین اسانلو، فعال کارگری در تاریخ ۰۱. ۰۷. ۱۳۸۹ در استان تهران بازداشت شد
۱۶.     مختار اسدی، فعال صنفی معلمان در تاریخ ۰۷. ۰۴. ۱۳۸۹ در استان البرز بازداشت شد
۱۷.     عمر اسماعیل‌پور، فعال کارگری در تاریخ ۲۰. ۰۸. ۱۳۸۹ در استان آذربایجان غربی بازداشت شد
۱۸.     ابراهیم اسماعیل‌پور، فعال کارگری در تاریخ ۲۰. ۰۸. ۱۳۸۹ در استان نامعلوم بازداشت شد
۱۹.     ابراهیم اسماعیلی، فعال کارگری در تاریخ ۱۷. ۰۸. ۱۳۸۹ در استان آذربایجان غربی بازداشت شد
۲۰.     محمد اشرفی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۲۱.     اسماعیل اصحابی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۲۲.     فاطمه اقدامی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۲۳.     شیث امانی، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۱۰. ۱۳۹۰ در استان کردستان بازداشت شد
۲۴.     صدیق امجدی، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۲۵.     عباس اندریانی، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۲۶.     ریحانه انصاری، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۲۷.     یوسف آب خرابات، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۲۸.     علی آزاد، فعال کارگری در تاریخ ۱۷. ۱۲. ۱۳۹۱ در استان کردستان بازداشت شد
۲۹.     علی آزادی، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۳۰.     علی آقا‌زاده، فعال صنفی معلمان در تاریخ ۳۱. ۲. ۱۳۹۱ در استان آذربایجان شرقی بازداشت شد
۳۱.     نبی‌الله باستان فارسانی، فعال صنفی معلمان در تاریخ ۰۶. ۱۰. ۱۳۸۹ در استان چهارمحال و بختیاری بازداشت شد
۳۲.     علی اکبر باغانی، فعال صنفی معلمان در تاریخ ۰۸. ۰۲. ۱۳۸۹ در استان تهران بازداشت شد
۳۳.     ذبیح الله باقری، فعال کارگری در تاریخ ۵. ۲. ۱۳۹۱ در استان اصفهان بازداشت شد
۳۴.     محمود باقری، فعال صنفی معلمان در تاریخ ۰۸. ۰۴. ۱۳۸۹ در استان تهران بازداشت شد
۳۵.     رحیم بخش اربابی، فعال صنفی معلمان در تاریخ فروردین ۹۰ در استان سیستان و بلوچستان بازداشت شد
۳۶.     کوروش بخشنده، فعال کارگری در تاریخ ۰۹. ۰۶. ۱۳۹۰ در استان تهران بازداشت شد
۳۷.     رسول بداقی، فعال صنفی معلمان در تاریخ ۲۵. ۱۱. ۱۳۹۰ در استان تهران بازداشت شد
۳۸.     عین الله بصیری، فعال کارگری در تاریخ ۰۸. ۰۲. ۱۳۸۹ در استان تهران بازداشت شد
۳۹.     زاهد بنفشی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۰۳. ۱۳۹۰ در استان کردستان بازداشت شد
۴۰.     ناجح بهرامی، فعال کارگری در تاریخ ۲۵. ۱۱. ۱۳۹۰ در استان کرمانشاه بازداشت شد
۴۱.     محمد بهشتی لنگرودی، فعال صنفی معلمان در تاریخ ۰۸. ۰۲. ۱۳۸۹ در استان تهران بازداشت شد
۴۲.     علی‌پور سلیمان، فعال صنفی معلمان در تاریخ ۱۱. ۰۳. ۱۳۹۰ در استان تهران بازداشت شد
۴۳.     پوریا‌پور ستاره، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۴۴.     اسدالله‌پور فرهاد، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۴۵.     حسین پیلوتی، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۴۶.     حمید تاری مرادی، فعال کارگری در تاریخ ۲. ۲. ۱۳۹۱ در استان کردستان بازداشت شد
۴۷.     هادی تنومند، فعال کارگری در تاریخ ۲۹. ۰۹. ۱۳۹۱ در استان آذربایجان غربی بازداشت شد
۴۸.     محمد توکلی، فعال صنفی معلمان در تاریخ ۲۸. ۱۰. ۱۳۹۱ در استان کرمانشاه بازداشت شد
۴۹.     رسول تیموری، فعال صنفی معلمان در تاریخ آبان ۹۰ در استان آذربایجان غربی بازداشت شد
۵۰.     همایون جابری، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۵۱.     محمد جراحى، فعال کارگری در تاریخ ۳۰. ۰۳. ۱۳۹۰ در استان آذربایجان شرقی بازداشت شد
۵۲.     محمد جراحی، فعال کارگری در تاریخ ۲۹. ۰۹. ۱۳۹۰ در استان آذربایجان شرقی بازداشت شد
۵۳.     میثم جعفرنژاد، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۵۴.     فرزاد حسین پناهی، فعال کارگری در تاریخ ۲. ۲. ۱۳۹۱ در استان کردستان بازداشت شد
۵۵.     خالد حسینی، فعال کارگری در تاریخ ۱۷. ۱۲. ۱۳۹۱ در استان کردستان بازداشت شد
۵۶.     غالب حسینی، فعال کارگری در تاریخ ۲۹. ۱۲. ۱۳۹۱ در استان کردستان بازداشت شد
۵۷.     خالد حسینی، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۵۸.     غالب حسینی، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۵۹.     جلال حسینی، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۶۰.     شیرکوه حسینی، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۶۱.     غالب حسینی، فعال کارگری در تاریخ ۲۲. ۰۲. ۱۳۹۰ در استان کردستان بازداشت شد
۶۲.     خالد حسینی، فعال کارگری در تاریخ ۲۲. ۰۲. ۱۳۹۰ در استان کردستان بازداشت شد
۶۳.     خالد حسینی، فعال کارگری در تاریخ ۰۷. ۱۰. ۱۳۸۹ در استان کردستان بازداشت شد
۶۴.     احمد حمیدی، فعال کارگری در تاریخ ۲۵. ۱۱. ۱۳۹۰ در استان کرمانشاه بازداشت شد
۶۵.     مجید حمیدی، فعال کارگری در تاریخ ۰۸. ۱۰. ۱۳۸۹ در استان نامعلوم بازداشت شد
۶۶.     منصور حیات غیبی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۶۷.     ابوذر خادمی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۶۸.     سجاد خاکساری، فعال صنفی معلمان در تاریخ ۶. ۱۱. ۱۳۸۸ در استان نامعلوم بازداشت شد
۶۹.     غلامرضا خانی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۷۰.     بهروز خباز، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۷۱.     صدیق خسروی، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۷۲.     صدیق خسروی، فعال کارگری در تاریخ ۱۷. ۰۸. ۱۳۸۹ در استان نقده بازداشت شد
۷۳.     هادی دانشیار، فعال کارگری در تاریخ ۲۲. ۰۹. ۱۳۹۱ در استان فارس بازداشت شد
۷۴.     احمد داودی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۷۵.     جمیل راست خدیو، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۷۶.     غلامحسین رجبی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۷۷.     نرگس رحیمی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۷۸.     رضا رخشان، فعال کارگری در تاریخ ۱۴. ۱۰. ۱۳۸۹ در استان بازداشت شد
۷۹.     زری رستمی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۸۰.     هاشم رستمی، فعال کارگری در تاریخ ۰۵. ۱۰. ۱۳۸۹ در استان کردستان بازداشت شد
۸۱.     محسن رشیدی، فعال کارگری در تاریخ ۲۵. ۱۱. ۱۳۹۰ در استان کرمانشاه بازداشت شد
۸۲.     نجما رنجبران، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
i.     سیروس رهیاد، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۸۳.     مهدی زلال، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۸۴.     شاهرخ زمانی، فعال کارگری در تاریخ ۱۷. ۰۳. ۱۳۹۰ در استان آذربایجان شرقی بازداشت شد
۸۵.     شاهرخ زمانی، فعال کارگری در تاریخ ۲۵. ۱۰. ۱۳۹۰ در استان آذربایجان شرقی بازداشت شد
۸۶.     شاهرخ زمانی، فعال کارگری در تاریخ ۲۵. ۰۶. ۱۳۹۰ در استان آذرباییجان شرقی بازداشت شد
۸۷.     رامین زندنیا، فعال صنفی معلمان در تاریخ ۲۹. ۰۵. ۱۳۹۰ در استان کردستان بازداشت شد
۸۸.     فرج الله زنده دلان، فعال صنفی معلمان در تاریخ ۰۸. ۰۳. ۱۳۸۹ در استان کردستان بازداشت شد
۸۹.     فرهاد زندی، فعال کارگری در تاریخ ۲. ۲. ۱۳۹۱ در استان کردستان بازداشت شد
۹۰.     آرام زندی، فعال کارگری در تاریخ ۰۷. ۱۲. ۱۳۸۹ در استان کردستان بازداشت شد
۹۱.     نیکزاد زنگنه، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۹۲.     شریف ساعد پناه، فعال کارگری در تاریخ ۲۰. ۱۲. ۱۳۹۱ در استان کردستان بازداشت شد
۹۳.     شریف ساعد پناه، فعال کارگری در تاریخ اردیبهشت ۹۰ در استان کردستان بازداشت شد
۹۴.     شریف ساعد پناه، فعال کارگری در تاریخ ۱۸. ۱۰. ۱۳۹۰ در استان کردستان بازداشت شد
۹۵.     شریف ساعد پناه، فعال کارگری در تاریخ ۱۴. ۱۰. ۱۳۹۰ در استان کردستان بازداشت شد
۹۶.     سجاد سبز علی‌پور، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۹۷.     سعید سجودی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۹۸.     مصطفی سربازان، فعال صنفی معلمان در تاریخ ۰۸. ۰۶. ۱۳۹۰ در استان کردستان بازداشت شد
۹۹.     فرج الله سعدی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۰۰.     مسعود سلیم‌پور، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۰۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۱۰۱.     فتاح سلیمانی، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
i.     جمال سیدعلی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۰۲.     واحد سیده، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۱۰۳.     معتصم شافی، فعال صنفی معلمان در تاریخ ۲۰. ۱۲. ۱۳۹۱ در استان کرمانشاه بازداشت شد
۱۰۴.     مهدی شاندیز فراهانی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۰۵.     فاطمه شاه نظری، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۰۶.     امید شجاعی، فعال کارگری در تاریخ ۲۳. ۱۲. ۱۳۸۹ در استان کردستان بازداشت شد
۱۰۷.     جلیل شریفیان، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۱۰۸.     امید شفیعی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۰۹.     رضا شهابی، فعال کارگری در تاریخ ۲۲. ۰۳. ۱۳۸۹ در استان تهران بازداشت شد
۱۱۰.     نظام صادقی، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۱۱۱.     محمد صدیق صادقی، فعال صنفی معلمان در تاریخ ۰۸. ۰۶. ۱۳۹۰ در استان کردستان بازداشت شد
۱۱۲.     مظفر صالح نیا، فعال کارگری در تاریخ ۱۵. ۱۰. ۱۳۹۰ در استان کردستان بازداشت شد
۱۱۳.     مظفر صالح نیا، فعال کارگری در تاریخ ۱۴. ۱۰. ۱۳۹۰ در استان کردستان بازداشت شد
۱۱۴.     محمود صالحی، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۱۱۵.     محمود صالحی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۰۲. ۱۳۹۰ در استان کردستان بازداشت شد
۱۱۶.     محمود صالحی، فعال کارگری در تاریخ ۱۲. ۰۲. ۱۳۹۰ در استان کردستان بازداشت شد
۱۱۷.     محمد صداقت، فعال کارگری در تاریخ ۲۵. ۱۱. ۱۳۹۰ در استان کرمانشاه بازداشت شد
۱۱۸.     اکرم صدیقی، فعال کارگری در تاریخ ۲۵. ۱۱. ۱۳۹۰ در استان کرمانشاه بازداشت شد
۱۱۹.     هاله صفر‌زاده، فعال کارگری در تاریخ ۱۷. ۱۲. ۱۳۹۰ در استان تهران بازداشت شد
۱۲۰.     رضا صفری، فعال صنفی معلمان در تاریخ ۰۳. ۰۳. ۱۳۹۰ در استان اصفهان بازداشت شد
۱۲۱.     ایسان ضرفام، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۲۲.     حمید طاریمرادی، فعال کارگری در تاریخ ۲. ۲. ۱۳۹۱ در استان کردستان بازداشت شد
۱۲۳.     بهرام عابدینی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۲۴.     ریبوار عبداللهی، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۱۲۵.     یونس عبدی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۲۶.     اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان در تاریخ ۲۹. ۰۲. ۱۳۸۹ در استان تهران بازداشت شد
۱۲۷.     محمد عبدی‌پور، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۱۲۸.     علی رضا عسکری، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۱۲۹.     داریوش عسگری، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۳۰.     احد عسگری، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۳۱.     جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۳۲.     افسانه عظیم‌زاده، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۳۳.     حامد علوی جانی، فعال صنفی معلمان در تاریخ خرداد ۹۰ در استان کردستان بازداشت شد
۱۳۴.     رحمان علی دوستی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۳۵.     نسرین علیزاده، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۳۶.     غلامرضا غلامحسینی، فعال کارگری در تاریخ ۱۲. ۰۸. ۱۳۸۹ در استان البرز بازداشت شد
۱۳۷.     سیروس فتحی، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۰۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۱۳۸.     بهزاد فرج اللهی، فعال کارگری در تاریخ ۱۷. ۱۲. ۱۳۹۱ در استان کردستان بازداشت شد
۱۳۹.     محمد فرجی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۴۰.     مهدی فرحی شاندیز، فعال کارگری در تاریخ ۱۵. ۱۰. ۱۳۹۰ در استان تهران بازداشت شد
۱۴۱.     مهدی فرحی شاندیز، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۰۳. ۱۳۹۰ در استان تهران بازداشت شد
۱۴۲.     بهناز فرمانفر، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۴۳.     مازیار فطرت‌نژاد، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۰۳. ۱۳۹۱ در استان گیلان بازداشت شد
۱۴۴.     فرامرز فطرت‌نژاد، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۰۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۱۴۵.     کمال فکوریان، فعال صنفی معلمان در تاریخ ۰۸. ۰۶. ۱۳۹۰ در استان کردستان بازداشت شد
۱۴۶.     محمد تقی فلاحی، فعال صنفی معلمان در تاریخ ۱۲. ۰۲. ۱۳۸۹ در استان تهران بازداشت شد
۱۴۷.     وفا قادری، فعال کارگری در تاریخ ۱۷. ۱۲. ۱۳۹۱ در استان کردستان بازداشت شد
۱۴۸.     وفا قادری، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۱۴۹.     وفا قادری، فعال کارگری در تاریخ ۲۲. ۰۲. ۱۳۹۰ در استان کردستان بازداشت شد
۱۵۰.     پروانه قاسمیان، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۵۱.     علی قریشی، فعال صنفی معلمان در تاریخ ۰۸. ۰۶. ۱۳۹۰ در استان کردستان بازداشت شد
۱۵۲.     یدالله قطبی، فعال کارگری در تاریخ ۲۲. ۰۲. ۱۳۹۰ در استان کردستان بازداشت شد
۱۵۳.     مرتضی کُمساری، فعال کارگری در تاریخ ۰۲. ۰۹. ۱۳۸۹ در استان تهران بازداشت شد
۱۵۴.     شیرکوه کردی، فعال کارگری در تاریخ ۲. ۲. ۱۳۹۱ در استان کردستان بازداشت شد
۱۵۵.     محمد کریمی، فعال کارگری در تاریخ ۲۹. ۰۹. ۱۳۹۱ در استان آذربایجان غربی بازداشت شد
۱۵۶.     صالح کیاآبادی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۵۷.     فایق کیخسروی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۵۸.     محمد لطفی، فعال کارگری در تاریخ ۲. ۲. ۱۳۹۱ در استان کردستان بازداشت شد
۱۵۹.     محمد لطفی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۶۰.     مریم محسنی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۶۱.     جلیل محمدی، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۰۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۱۶۲.     شریفه محمدی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۶۳.     لاله محمدی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۶۴.     حامد محمود‌نژاد، فعال کارگری در تاریخ ۱۷. ۱۲. ۱۳۹۱ در استان کردستان بازداشت شد
۱۶۵.     گامیل محمودی، فعال کارگری در تاریخ ۲۵. ۱۱. ۱۳۹۰ در استان کرمانشاه بازداشت شد
۱۶۶.     فاتح محمودی، فعال کارگری در تاریخ ۲۵. ۱۱. ۱۳۹۰ در استان کرمانشاه بازداشت شد
۱۶۷.     حسین مرادی، فعال کارگری در تاریخ ۱۲. ۰۲. ۱۳۹۰ در استان کردستان بازداشت شد
۱۶۸.     زاهد مرادیان، فعال کارگری در تاریخ ۰۵. ۱۰. ۱۳۸۹ در استان کردستان بازداشت شد
۱۶۹.     سعید مرزبان، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۰۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۱۷۰.     ابراهیم مصطفایی، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۱۷۱.     ابراهیم مصطفی‌پور، فعال کارگری در تاریخ ۲۹. ۰۹. ۱۳۹۱ در استان آذربایجان غربی بازداشت شد
۱۷۲.     قاسم مصطفی‌پور، فعال کارگری در تاریخ ۲۹. ۰۹. ۱۳۹۱ در استان آذربایجان غربی بازداشت شد
۱۷۳.     علی معدب، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۷۴.     جواد معصومی، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۱۷۵.     سعید مقدم، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۱۷۶.     سعید مقدم، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۷۷.     حمید ملک‌زاده، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۷۸.     ب‌ها ملکی، فعال صنفی معلمان در تاریخ ۲۹. ۰۶. ۱۳۹۰ در استان کردستان بازداشت شد
۱۷۹.     مازیار مهرپور، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۰۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۱۸۰.     یاسان موسوی، فعال صنفی معلمان در تاریخ ۱۵. ۱۱. ۱۳۹۱ در استان تهران بازداشت شد
۱۸۱.     سیدجواد موسوی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۸۲.     محمد مولانایی، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۱۸۳.     محمد مولانایی، فعال کارگری در تاریخ ۱۶. ۱۰. ۱۳۹۱ در استان آذربایجان غربی بازداشت شد
۱۸۴.     حسین میر بهاری، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۸۵.     مریم میر بهاری، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۸۶.     سید غفور میرزایی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۸۷.     فردین می‌رکی، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۱۸۸.     جمال می‌ناشیری، فعال کارگری در تاریخ ۲۹. ۰۹. ۱۳۹۱ در استان آذربایجان غربی بازداشت شد
۱۸۹.     پرویز ناصحی، فعال صنفی معلمان در تاریخ ۰۸. ۰۶. ۱۳۹۰ در استان کردستان بازداشت شد
۱۹۰.     علی نجاتی، فعال کارگری در تاریخ ۲۱. ۰۸. ۱۳۹۰ در استان خوزستان بازداشت شد
۱۹۱.     میثم نجاتی، فعال کارگری در تاریخ ۱۳. ۱۰. ۱۳۹۰ در استان البرز بازداشت شد
۱۹۲.     میثم نجاتی عارف، فعال کارگری در تاریخ ۲۲. ۱۰. ۱۳۹۰ در استان تهران بازداشت شد
۱۹۳.     افشین ندیمی، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۱۹۴.     پدرام نصرالهی، فعال کارگری در تاریخ ۱۸. ۱۲. ۱۳۹۰ در استان کردستان بازداشت شد
۱۹۵.     پدرام نصرالهی، فعال کارگری در تاریخ ۰۵. ۱۰. ۱۳۸۹ در استان کردستان بازداشت شد
۱۹۶.     عزت نصرتی، فعال صنفی معلمان در تاریخ ۰۸. ۰۶. ۱۳۹۰ در استان کردستان بازداشت شد
۱۹۷.     سمیه نوتیی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۱۹۸.     پیمان نودینیان، فعال صنفی معلمان در تاریخ ۲۹. ۰۶. ۱۳۹۰ در استان کردستان بازداشت شد
۱۹۹.     آیت نیافر، فعال کارگری در تاریخ ۲۵. ۰۷. ۱۳۹۰ در استان تهران بازداشت شد
۲۰۰.     آیت نیافر، فعال کارگری در تاریخ ۲۵. ۰۷. ۱۳۹۰ در استان تهران بازداشت شد
۲۰۱.     عباس هاشم‌پور، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۲۰۲.     علی رضا هاشمی، فعال صنفی معلمان در تاریخ ۰۸. ۰۲. ۱۳۸۹ در استان تهران بازداشت شد
۲۰۳.     می‌ترا همایونی، فعال کارگری در تاریخ ۲۶. ۰۳. ۱۳۹۱ در استان البرز بازداشت شد
۲۰۴.     رضا وکیلی، فعال صنفی معلمان در تاریخ ۰۸. ۰۶. ۱۳۹۰ در استان کردستان بازداشت شد
۲۰۵.     طا‌ها ولی‌زاده، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۲۰۶.     مهران یزدی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۲۰۷.     امیر یقین لو، فعال صنفی معلمان در تاریخ ۰۱. ۱۲. ۱۳۹۰ در استان البرز بازداشت شد
۲۰۸.     مریم یمینی فر، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد
۲۰۹.     سعید یوزی، فعال کارگری در تاریخ ۱۱. ۲. ۱۳۸۸ در استان تهران بازداشت شد

 

لیست فعالین کارگری و صنفی محکوم شده از سال ۱۳۸۸ – ۱۳۹۱ به شرح زیر است:

  • · تکرار اسامی به دلیل تائید حکم یا محکومیت مجدد است.

۱.     فریدون نیکوفر، فعال کارگری در سال ۱۳۸۸ به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه تعزیری و شش ماه تعلیقی محکوم شد
۲.     بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری در سال ۱۳۸۹ به اتهام نامعلوم به بیست سال حبس تعزیری محکوم شد
۳.     بهنام ابراهیم ‌زاده، فعال کارگری در سال ۱۳۹۰ به اتهام نامعلوم به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد
۴.     فرزاد احمدی، فعال کارگری در سال ۱۳۹۱ به اتهام تبلیغ علیه نظام به چهارماه حبس تعزیری محکوم شد
۵.     هیوا احمدی، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۹۱ به اتهام تبلیغ علیه نظام به چهار ماه حبس تعزیری و تعلیق به مدت دو سال محکوم شد
۶.     جلیل احمدی، فعال کارگری در سال ۱۳۸۸ به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه تعزیری و شش ماه تعلیقی محکوم شد
۷.     محمد اسماعیل وندی، فعال کارگری در سال ۱۳۸۸ به اتهام نامعلوم به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد
۸.     ریحانه انصاری، فعال کارگری در سال ۱۳۹۱ به اتهام تبلیغ علیه نظام، عضویت در جمعیت غیر قانونی به یک سال در سه سال حبس تعلیقی محکوم شد
۹.     نبی الله باستانی، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۸۹ به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد
۱۰.     علی اکبر باغانی، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۹۱ به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و ده سال تبعید به شهرستان زابل محکوم شد
۱۱.     محمود باقری، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۹۱ به اتهام اقدام علیه امنیت کشور به سه سال و شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد
۱۲.     بهزاد باقری، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۹۰ به اتهام تبلیغ علیه نظام به دو سال حبس تعزیری محکوم شد
۱۳.     کوروش بخشنده، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۹۰ به اتهام تبلیغ علیه نظام اقدام علیه امنیت ملی‌ به یک سال حبس تعزیری محکوم شد
۱۴.     رسول بداقی، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۸۹ به اتهام اجتماع و تبانی به شش سال حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد
۱۵.     رسول بداقی، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۸۹ به اتهام اجتماع و تبانی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد
۱۶.     خسرو بوکانی، فعال کارگری در سال ۱۳۸۹ به اتهام اجتماع و تبانی به دو سال حبس تعزیری محکوم شد
۱۷.     علی پورسلیمان، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۹۰ به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد
۱۸.     محمد توکلی، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۸۹ به اتهام نامعلوم به دو میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد
۱۹.     همایون جابری، فعال کارگری در سال ۱۳۸۹ به اتهام اجتماع و تبانی به سه سال حبس تعزیری محکوم شد
۲۰.     محمد جراحی، فعال کارگری در سال ۱۳۸۸ به اتهام تبلیغ علیه نظام به چهار ماه حبس تعلیقی محکوم شد
۲۱.     محمد جراحی، فعال کارگری در سال ۱۳۹۰ به اتهام جتماع و تبانی علیه امنیت کشور- تشکیل گروه مخالف نظام به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد
۲۲.     سعید جهان آرا، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۹۰ به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد
۲۳.     احمد چنگیزی، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۹۰ به اتهام تبلیغ علیه نظام به چهار ماه حبس تعلیقی محکوم شد
۲۴.     محمد جواد حسامی، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۹۰ به اتهام تبلیغ علیه نظام به چهار ماه حبس تعلیقی محکوم شد
۲۵.     محمد علی حسن شیرازی، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۹۰ به اتهام تبلیغ علیه نظام به چهار ماه حبس تعلیقی محکوم شد
۲۶.     خالد حسینی، فعال کارگری در سال ۱۳۹۰ به اتهام نا‌معلوم به سه ماه حبس تعزیری محکوم شد
محمد حیدری مهر، فعال کارگری در سال ۱۳۸۸ به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه تعزیری و شش ماه تعلیقی محکوم شد
۲۷.     محمد حیدری مهر، فعال کارگری در سال ۱۳۸۸ به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد
۲۸.     هه ژار خاتمی، فعال کارگری در سال ۱۳۹۰ به اتهام تبلیغ علیه نظام به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد
۲۹.     غلامرضا خانی، فعال کارگری در سال ۱۳۹۰ به اتهام تبلیغ علیه نظام به چهار ماه حبس تعلیقی محکوم شد
۳۰.     هاشم خواستار، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دو سال حبس تعزیری محکوم شد
۳۱.     محمد داوری، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۸۹ به اتهام اجتماع و تبانی به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد
۳۲.     محمد داوری، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۸۹ به اتهام اجتماع و تبانی به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد
۳۳.     محمد حسین دهقانپور، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۹۰ به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد
۳۴.     غلام رضا رحمانی، فعال کارگری در سال ۱۳۹۰ به اتهام اجتماع و تبانی به دو سال حبس تعزیری محکوم شد
۳۵.     پژمان رحیمی، فعال کارگری در سال ۱۳۸۹ به اتهام اجتماع و تبانی به هفت سال حبس تعزیری، چهل ضربه شلاق محکوم شد
۳۶.     پژمان رحیمی، فعال کارگری در سال ۱۳۸۸ به اتهام اجتماع و تبانی به دو سال حبس تعزیری و سه سال تعلیقی محکوم شد
۳۷.     رضا رخشان، فعال کارگری در سال ۱۳۸۹ به اتهام توهین به رهبری به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد
۳۸.     داوود رضوی، فعال کارگری در سال ۱۳۸۸ به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد
۳۹.     شاهرخ زمانی، فعال کارگری در سال ۱۳۹۰ به اتهام جتماع و تبانی علیه امنیت کشور- تشکیل گروه مخالف نظام به یازده سال حبس تعزیری محکوم شد
۴۰.     شاهرخ زمانی، فعال کارگری در سال ۱۳۹۰ به اتهام جتماع و تبانی علیه امنیت کشور- تشکیل گروه مخالف نظام به یازده سال حبس تعزیری محکوم شد
۴۱.     رامین زندنیا، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۹۱ به اتهام تبلیغ علیه نظام به چهار ماه حبس تعزیری و تعلیق به مدت دو سال محکوم شد
۴۲.     مصطفی سربازان، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۹۱ به اتهام تبلیغ علیه نظام به چهار ماه حبس تعزیری و تعلیق به مدت دو سال محکوم شد
۴۳.     علیرضا سعیدی، فعال کارگری در سال ۱۳۸۹ به اتهام توهین به رهبری به یک سال حبس تعزیری محکوم شد
۴۴.     علیرضا سعیدی، فعال کارگری در سال ۱۳۸۹ به اتهام توهین به رهبری به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد
۴۵.     محمد علی شاهدی، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۹۰ به اتهام تبلیغ علیه نظام به چهار ماه حبس تعلیقی محکوم شد
۴۶.     مجتبی شریفی، فعال کارگری در سال ۱۳۹۰ به اتهام تبلیغ علیه نظام به دو سال حبس تعزیری محکوم شد
گودرز شفیعیان، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۸۸ به اتهام چاپ مقاله به دوماه از خدمت منفصل و محروم از دریافت حقوق و مزایا محکوم شد
۴۷.     رضا شهابی، فعال کارگری در سال ۱۳۹۱ به اتهام تبلیغ علیه نظام، تبانی به شش سال حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و هفتاد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد
۴۸.     رضا شهابی، فعال کارگری در سال ۱۳۹۱ به اتهام تبلیغ علیه نظام، تبانی به چهار سال حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و هفتاد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد
۴۹.     محمد صدیق صادقی، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۹۱ به اتهام تبلیغ علیه نظام به چهار ماه حبس تعزیری و تعلیق به مدت دو سال محکوم شد
۵۰.     محمد مهدی صدیقی، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۹۰ به اتهام تبلیغ علیه نظام به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد
۵۱.     اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۹۰ به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد
۵۲.     علیرضا عسگری، فعال کارگری در سال ۱۳۹۱ به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد
۵۳.     قربان علیپور، فعال کارگری در سال ۱۳۸۸ به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه تعزیری و شش ماه تعلیقی محکوم شد
۵۴.     حیدر علی علیرضایی، فعال کارگری در سال ۱۳۹۰ به اتهام تبلیغ علیه نظام به دو سال حبس تعزیری محکوم شد
۵۵.     کمال فکوریان، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۹۱ به اتهام تبلیغ علیه نظام به چهار ماه حبس تعزیری و تعلیق به مدت دو سال محکوم شد
۵۶.     علی قریشی، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۹۱ به اتهام تبلیغ علیه نظام به چهار ماه حبس تعزیری و تعلیق به مدت دو سال محکوم شد
۵۷.     محمد کریمی، فعال کارگری در سال ۱۳۸۹ به اتهام نامعلوم به دوازده سال حبس تعزیری محکوم شد
۵۸.     حسن کریمی، فعال کارگری در سال ۱۳۹۰ به اتهام نامعلوم به سیصد هزار ریال جریمه نقدی محکوم شد
۵۹.     مرتضی کمساری، فعال کارگری در سال ۱۳۹۰ به اتهام تبلیغ علیه نظام به سه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد
۶۰.     کاوه گل محمدی، فعال کارگری در سال ۱۳۸۹ به اتهام تبلیغ علیه نظام به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد
۶۱.     جلیل محمدی، فعال کارگری در سال ۱۳۹۱ به اتهام تبلیغ علیه نظام، عضویت در جمعیت غیر قانونی به یک سال در سه سال حبس تعلیقی محکوم شد
۶۲.     توفیق مرتضی‌پور، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۸۹ به اتهام تبلیغ علیه نظام به دو سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد
۶۳.     بهروز ملازاده، فعال کارگری در سال ۱۳۸۹ به اتهام توهین به رهبری به یک سال حبس تعزیری محکوم شد
۶۴.     بهروز ملازاده، فعال کارگری در سال ۱۳۸۹ به اتهام توهین به رهبری به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد
۶۵.     ب‌ها ملکی، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۹۱ به اتهام تبلیغ علیه نظام به چهار ماه حبس تعزیری و تعلیق به مدت دو سال محکوم شد
۶۶.     محمد منیری، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۸۹ به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد
۶۷.     پرویز ناصحی، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۹۱ به اتهام تبلیغ علیه نظام به چهار ماه حبس تعزیری و تعلیق به مدت دو سال محکوم شد
۶۸.     علی نجاتی، فعال کارگری در سال ۱۳۸۸ به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه تعزیری و شش ماه تعلیقی محکوم شد
۶۹.     علی نجاتی، فعال کارگری در سال ۱۳۹۰ به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد
۷۰.     افشین ندیمی، فعال کارگری در سال ۱۳۸۹ به اتهام تبلیغ علیه نظام به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد
۷۱.     پدرام نصرالهی، فعال کارگری در سال ۱۳۹۱ به اتهام تبلیغ علیه نظام به سه سال زندان تعزیری محکوم شد
۷۲.     عزت نصرتی، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۹۱ به اتهام تبلیغ علیه نظام به چهار ماه حبس تعزیری و تعلیق به مدت دو سال محکوم شد
۷۳.     علی اکبر نظری، فعال کارگری در سال ۱۳۹۰ به اتهام نامعلوم به یک سال حبس تعزیری محکوم شد
۷۴.     پیمان نودینیان، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۹۱ به اتهام تبلیغ علیه نظام به چهار ماه حبس تعزیری و تعلیق به مدت دو سال محکوم شد
۷۵.     بهروز نیکوفرد، فعال کارگری در سال ۱۳۸۹ به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد
۷۶.     رضا وکیلی، فعال صنفی معلمان در سال ۱۳۹۱ به اتهام تبلیغ علیه نظام به چهار ماه حبس تعزیری و تعلیق به مدت دو سال محکوم شد
۷۷.     سید هادی دانشیار، فعال کارگری در سال ۱۳۹۱ به اتهام اتهام تبلیغ و تبانی علیه نظام به سه سال حبس تعزیری محکوم شد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)