در این مصاحبه همراه با آلن بدیو بدون لکنت به «کمونیسم» می‌اندیشیم، نه به عنوان رویایی دست‌نیافتنی؛ بلکه به عنوان ایده‌یی برای الغای وضعیت موجود و آفرینش امر اضطراریِ ممکنی که ناممکن نمایانده شده است. در این مصاحبه به نکبت‌های سرمایه‌داری می‌اندیشیم و به تاریخ جنایت‌باری که پشت تبلیغات بلندگوهای گفتار غالب در مورد «جنایت‌های کمونیست‌ها» پنهان شده است. با این مصاحبه به یاد می‌آوریم اگر با سرمایه‌داری مخالفیم نه به خاطر ناتوانی‌های آن برای «توسعه» یا بحران‌های آن در «کاسبکاری» بلکه به دلیل سازماندهی مدام فزاینده‌ی نابرابری میان انسان‌ها است. با بدیو به انضباط می‌اندیشیم، به سازمان‌یابی و به مبارزه در برابر وضعیتی که باید آن را سرنگون کرد. به ایده‌یی که باید آن را از نو به چنگ آورد: به ایده‌ی کمونیسم.
آلن بدیو، فیلسوف کمونیست فرانسوی و استاد فلسفه‌ی دانشگاه پاریس هشت و مدرسه‌ی عالی پاریس، در سال ۲۰۰۹ کتابی با نام فرضیه‌ی کمونیستی منتشر کرده است که در آن به طرح ایده‌ی کمونیستی می‌پردازد. این فیلم، مصاحبه‌ی او با کانال ۳ تلویزیون فرانسه است که در همان سال انتشار کتاب انجام شده است. این مصاحبه پرسش و پاسخ کوتاهی است پیرامون مباحث مطرح شده در فرضیه‌ی کمونیستی. از آنجا که ترجمه نه از روی متن کتبی که از روی گفتار و به شکل شنیداری صورت گرفته است، کاملن بدیهی است که عاری از خطا نباشد؛ با این وجود تمام تلاشمان را به کار گرفته‌ییم که مفاهیم پایه‌یی در حین ترجمه مخدوش نشوند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)