از بنی صدر نقل شده که نادان در نهایت کار عاقل را انجام می دهد، منتها با هزینه بیشتر و در زمان طولانی تر، این گفته دقیقا با آیت اله بصیرت منطبق است، گویا ایشان همیشه باید تصمیم را در وقت اضافه و در وضعیت جریمه بگیرد. مرور تصمیمات خامنه ای در سی ساله دوره رهبری سرشار از گل هائی  است که به جمهوری اسلامی زده، شاید بهتر است عاقلان جمهوری اسلامی (البته اگر داشته باشد) بجای اینکه مواظب مارادونا باشند، باید شاغلام  را کنترل کنند.

در نظام جمهوری اسلامی وظیفه نظارت بر عملکرد رهبر به مجلس خبرگان رهبری سپرده شده ، و انتخابات مجلس خبرگان اعم از کاندیداتوری، تائید صلاحیت، و انتخاب خبرگان توسط رای دهندگان، از عجایب روزگار است. کاندیداهای مجلس خبرگان باید در آزمونی که شورای نگهبان برگزار می کند شرکت کرده و در صورت رسیدن به حد نصاب پاسخ های درست، برای حضور در انتخابات تائید صلاحیت می شوند. البته طبق قانون قرار است اجتهاد کاندیداها محرز شود. نکته بعدی صلاحیت کاندیداها باید بوسیله شورای نگهبانی تعیین شود که خودشان منصوب رهبری هستند. و معمولا برای هر منطقه یک یا دو کاندیدا تائید صلاحیت می شوند، که انتخاب توسط مردم باید بین یک نفر و خودش و یا بین دو نفر انجام شود. همچنین کاندیداهای مورد قبول عمدتا نمایندگان رهبری و امامان جمعه منتخب رهبری در منطقه مربوطه هستند.

ماحصل این پازل عجیب و ابلهانه، مجلسی است که رسما اعلام می کند که وظیفه آن، حفاظت از رهبری است، و در پایان جلساتی که هر شش ماه تشکیل می شود، بجای اینکه رهبر به مجلس آمده و از اعمال خود دفاع کند، اعضای مجلس خبرگان جهت دریافت رهنمود به دیدار رهبر رفته و او هم آنان را نصیحت کرده و به راه راست و تقوا دعوت  می کند.

حال بعد از شاخ و شانه کشیدن های رهبر برای ترامپ و دست رد زدن به وساطت نخست وزیر ژاپن، اکنون که به گوشه دیوار رفته و از طرف مردم تحت فشار خردکننده قرار گرفته، آبدارچی اعظم را جهت تقاضای دیدار با آبه فرستاده است. احتمالا روحانی در حالیکه کفش های خود را به گردن آویخته و دست به سینه دارد در برابرنخست وزیر ژاپن تعظیم کرده و تقاضا می کند تا بین جمهوری اسلامی با ترامپ واسطه شده و شفاعت خامنه ای را از رئیس جمهور آمریکا درخواست کند.

چگونه است رهبری که در برابر مردم بی دفاع و حق خواه ، عربده کشیده و چون شیر می غرد و زن و مرد و کوچک و بزرگ را اشرار نامیده و فرمان قتل آنان را صادر می کند. در روبرو شدن با بیگانگان، حاضر به پذیرش هر خفت و خواری هست.

زمانی که روحانی از دولت ژاپن تقاضای ملاقات با نخست وزیر را کرد، آبه گفت باید از ترامپ اجازه بگیرد که آیا می تواند با روحانی دیدار کند یا خیر. اگر جواب ترامپ آری بود، او با روحانی ملاقات خواهد کرد. آیا از این میزان بیشتر می شود رهبران کشور بزرگی چون ایران را تحقیر کرد.

اکنون که جمهوری اسلامی در حضیض ذلت است، در مذاکره با سایرین باید حداکثر امتیاز را به آنها بدهد و پس از امضاء ترکمنچای های متواتر، یک قراداد از نوع ترکمن چای با درجه غلظت شدید را امضاء کند. این سندهای حقارت جمهوری اسلامی برای آیندگان می ماند تا فرزندان آتی ایران زمین نام جمهوری اسلامی را بالاتر از مغول ها ، تیموریان و اعراب در فروپاشی و تخریب قرار دهند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)