چنین روزی در چند سال پیش
۱۶آذر۱۳۷۸
باندسیدمهدی هاشمی افشاکننده باندسعیدامامی!
نشریه آوا۱۶آذر۱۳۷۸به نقل هفته نانه ارزش:
[افشاشدن قتل ها،کارهواداران آیت الله منتظری ست!
هفته نامه نشریه ارزش،درشماره ۲۷۲خودباانتشارآخرین اطلاعیه گروه موسوم به”فدائیان اسلام ناب محمدی”،افشاگری های جدیدباند سعیدامامی،معاون امنیتی علی فلاحیان راچاپ کرد.
این اطلاعیه برملاکردن جنایات سعیدامامی وباندوابسته و صهیونیسم اوراکارهواداران آیت الله منتظری می داند.ودستگیری وزندانی کردن قاتلان روشنفکران ونویسندگان رابه دلیل دخالت همکاران سعیدامامی درپرونده سیدمهدی هاشمی اعلام کرده است.درقسمتی ازاین اطلاعیه خطاب به رئیس جمهوری آمده است:”بهوش باشیدتمام کسانی که درپرونده باندسیدمهدی هاشمی دخیل بوده انداکنون هر یک به نوعی موردخشم وکینه مدافعان منتظری قرارگرفته اندو مابهای سنگینی برای این فریادها واعتراض هابه سنگینی خون دل خوردن هاوتهمت وتحقیروزخم زبان شنیدن ویهودی شدن هاو توطئه گربودن ها پرداخته ایم”.
پاورقی
طبق اطلاعیه واجا،تعدادی از سربازان گمنام امام زمان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران [واجا]درربودن وبه قتل رساندن تعدای ازروشنفکران وسیاستمدار انقلابی،داریوش فروهرو همسرش(سلاخی درمنزل مسکونی)مجرم شناخته شدند!
تاقبل ازکشف موضوع،آن رابه عوامل بیگانه ومرتبط باموسادو سیانسبت دادند.
برای آگاهی بهتربه گزارش های اینجانب درموردقتل های زنجیره ای که در روزنامه[صبح امروز]منتشرشده است، رجوع شود:باعناوبن:تحلیل‌های محفل فکری قتل های محفلی،
حرکت تکاملی انسان به زور اسلحه ممکن است!آبشخور!
تحلیل های خواندنی ازمحفل فکری قتل های زنجیره‌ای،گنجینه اطلاعاتی «سیا»اینجاست!
تحلیل های خانواده استثنایی!
درتاریخ های ۲۶و۲۷اسفندو ۸بهمن۱۳۷۷.بانام مستعار [علی میثمی].بواسطه همین مطالب ودیگرنوشته هایم روز بعدتعطیلی روزنامه سلام(۱۷ تیر۷۸)بازداشت وزندانی شدم! والبته تاهمین الآن مدعیان داخل وخارج ازکشورسکوت کرده اند!
شانزدهم آذرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com