چه بخواهیم ، چه نخواهیم ، چه موافق باشیم و یا مخالف ، فضای غالب برمشی مبارزاتی اپوزیسیون متاثر ازتوهمات اصلاح طلبانه اقشار متوسط و نیمه مرفه و مرفه ناراضی ، فضای مبارزات مدنی و مسالمت جویانه است .
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)