خامنه ای عزم، جزم کرده است که نهایتا جنگ برادر
کشی را به ملت ایران تحمیل کند . کشته شدن یک
معترض بدست یک مامور انتظامی وبقتل رسیدن مامور
از سوی مردم
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)