– ده حرکت اعتراضی کارگری طی ۴ روز در هفته گذشته
– حرفهای احمدی نژاد تحقیر رقبا و دهن کجی به ولی فقیه
– پیرامون گزارش سیاسی شورای عالی سچفخا، کشاکش  سه جریان اجتماعی در تحولات خاورمیانه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)