در یکی از فِلاکت بارترین برنامه هایِ دیکتاتوریِ جمهوریِ اسلامی، مدیرانِ این نظام، جند سال،چند میلیارد دلار پول و اِعتبار و زائرِ ایران را در عِراق خرج  کردند و اکنون این نظام، نفرت انگیزترین حکومت نزدِ مردمِ عراق است. همچنین،پس از خرجِ میلیاردها پول و به کشتن دادن بسیاری از مردمِ ایران، امروزه  در لـُبنان ، جمهوری اسلامی حتّا  از اسرائیل منفورتر است. در فلسطین، در یمن، در جای جایِ خاورمیانه و چند منطقه ی دیگر از دنیا نیز، به همین ترتیب می توان به روشنی، نتیجه ی  قُمارهایِ  همیشه باخته ی  رهبرانِ جمهوری اسلامی  را  مشاهده کرد.

آنها  برایِ تامینِ خرجِ قُمارهایِ جهنّمیِ حکومتِشان، قیمتِ بنزینی آلوده را  سه برابر می کنند، زندگیِ میلیون ها نفر از مردمِ ایران را  به فقر و بیچارگیِ بیشتر می اندازند ، معترضین به این تصمیمِ را می کـُشند، شکنجه، سرکوب و زندانی می کنند تا بر قُمارِ حکومتِ فاسدشان باقی بمانند، ناتوان از حتّا  یک تصمیمِ درست.  

رهبران و مسئولینِ دزدِ جمهوری اسلامی، هیچ برنامه ی سازنده ای برایِ  آبادیِ ایران ندارند و تمامِ حرکت هایِ آنها برایِ اداره ی هر بخشِ ایران، همه قُمار هایِ ناشیانه ی قدرت طلبی هستند که آنچنان بی فکرانجام می شود که در کنارِ به خطر انداختنِ جانِ مردمِ ایران،همه چیز را در ایران  به نابودی کِشانده است.   نتیجه ی تمامِ قُمارهایِ این حکومت باخت بوده است و اکنون در آخرین ماهِ پاییز، برایِ به انجام رساندنِ شاید آخرین قُمارش، با خِفّتِ تمام دو میلیارد دلار، از روسیه وام می گیرد تا پروژه ی اتمیِ  پوسیده اش را، برایِ بقا، تکمیل  کند.

سرانِ جمهوری اسلامی، در سرتاسرِ ایران، تاس هایِ خون آلود ریخته اند، تا  بتوانند حکومتِ خرابشان را پابرجا  نگه دارند و زیر و رویِ هر وَرَق از زندگیِ مردمِ ایران را، پرده ی مرگ کشیده اند. خاک، دریا ، جنگل و هر گونه زندگی را به خرابی و ویرانی رسانده اند تا  بتوانند به فساد و عِیش و قمارِ دزدی هایِشان بیشتر ادامه دهند.  امّا این پایانِ ماجرا  نیست  و آن روز که زمان  برایِ پاکسازیِ ایران و هرجایِ زمین اراده می کند، حتّا یک نفر از آنها را بر زمین باقی نخواهد گذاشت که بر زمین بِجُنبند و دزدی کنند و جنایت کنند و زندگیِ مردم و کودکان را در قُمارِ نابودیِ دزدی و فساد به بازی بگیرند. زمان  داورِ نهاییِ این بازیِ مرگبار است و تمامِ  فیلم ها و عکس ها و خبرهایی که از جنایت هایِ این هنوز جاندارنِ  فاسد، امروزه پیشِ چشمِ مردمِ ایران جهانیان است برایِ  آگاهیِ مردم  از گوشه ای از فسادِ آنها است و هنگامی که در آینده ای نزدیک، اراده ی زمان بر این شد که  وجودِ  آنها از ایران  و  زمین پاک  شود، نزدِ  مردم  آشکار باشد که نابودیِ  این دزدانِ جنایتکار، خشونت نیست، دقیقن مِهر و لُطف، به انسان، به زمین، به طبیعت، به  زندگی و شادمانی است. که  این رِوال  از سَر تا  بـُن   دگرگون  خواهد شد.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com