جنبش اعتراضی می تواند با ادامهء وارد کردن ضررهای اقتصادی به منابع درآمد دولت, رژیم را از پای درآورد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)