در ره عشقت ای صنم ، شیفته ی بلا منم
چند مغایرت کنی؟ با غمت آشنا منم

پرده به روی بسته ای، زلف به هم شکسته ای
از همه خلق رسته ای، از همگان جدا منم

شیر تویی ، شکر تویی، شاخه تویی، ثمر تویی
شمس تویی، قمر تویی، ذره منم، هبا منم

خواجه ی با ادب تویی، بنده ی بی حیا منم
کعبه تویی ، صنم تویی، دیر تویی، حرم تویی،

دلبر محترم تویی
عاشق بینوا منم

شاهد شوخ دلربا گفت به سوی من بیا
رسته ز کبر و از ریا، مظهر کبریا منم

طاهره خاک پای تو، مست می لقای تو
منتظر عطای تو معترف خطا منم

خانه ای که طاهره در آن زندانی بود

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)