«پدر» در یک درگیری با صاحب خانه ی دائم الخمر سبب مرگش می شود. مادر خود را مجرم معرفی می کند. پدر عهده دار نگهداری چهار دختر می شود، اما او نیز در طی حادثه ای در می گذرد و از آن پس چهار خواهر خود عهده دار امور زندگی خود شده و هر کدام در انجام هدفشان تا پایان راه پیش می روند و…

کارگردان :
احمد نجیب زاده

با شرکت:

گوگوش

لیلا فروهر

شهلا

شهین

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)