«پدر» در يك درگيري با صاحب خانه ي دائم الخمر سبب مرگش مي شود. مادر خود را مجرم معرفي مي كند. پدر عهده دار نگهداري چهار دختر مي شود، اما او نيز در طي حادثه اي در مي گذرد و از آن پس چهار خواهر خود عهده دار امور زندگي خود شده و هر كدام در انجام هدفشان تا پايان راه پيش مي روند و…

كارگردان :
احمد نجيب زاده

با شرکت:

گوگوش

لیلا فروهر

شهلا

شهین

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)