کارگران ،زحمتکشان ،معلمین ،دانشجویان


اعتراضات خیابانی اخیر مردم بجان آمده از چهل سال حکومت جنایتکار وغارتگر سرمایه داران جمهوری اسلامی دنباله اعتراضات سالهای گذشته است !و این نشاندهنده آنست که مردم در سخترین شرایط هروقت بتوانند بر اساس منافع مشترک  با هم در خیابان ها حضور داشته باشند از فرصت استفاده نموده وشجاعانه به میدان میایند.

نمونه سال ۸۸ در اعتراض به تقلب،سال ۹۶ در اعتراض به گرانی ،و اکنون در اعتراض به گرانی افسار گسیخه و گرانی ۲۰۰%بنزین که مردم میدانند تاثیر آن بر گل اقلام مصرفی و خدماتی بسیار شدید است !هر چند سرمایه داران حاکم با وقاحت تمام اعلام میکنند که ما جلوی گرانی را خواهیم گرفت !!مردم با یک تلخی تجربه ۴۰ ساله میدانند این شعارهای سالوسانه جز عوام فریبی کوچکترین واقعیتی در خود ندارد.

ایران امروز در آتش وخون است و دست سرکوبگران بازتر از همیشه برای کشتار !طبق آمارهای متناقض تعداد جانباختگان این چند روزه از ۱۱۰تا ۲۵۰ تخمین زده میشود!

واین در حالیست که حاکمیت ضد بشری با قطع اینترنت و حتی ازکارانداختن وسایل حمل ونقل عمومی و تعطیلی مدارس ودانشگاها سعی نموده مردم را متفرق نکه داشته و بی خبری را حاکم کند.این ترفندهای رزیلانه هنوزنتوانسته خیابانها را از مردم قهرمان خالی نماید.مردم به آمده با شجاعت تمام در مقابل مزدوران ایستادگی  میکنند !وبا دست خالی تا کنون توانسته اند مزدوران سرتا پا مسلح را به فرار وعقب نشینی وادار کرده و خیابانها را در اخیار خود داشته باشند!.تشابه بسیار زیادی از حرکت مردم در روزهای پایانی حکومت غارتگر سرمایه داران سلطنتی با امروز میبینیم .از طرفی فریبکاری رزیلانه شاه را که اول مردم را آشوبگر ومزدوران خارجی مینامید و چنگ ودندان نشان میداد تا گریه کردن واینکه بظاهروبا فریبکاری میخواست نشاندهد که تسلیم اراده مردم شد ه! سالوسان جنایتکارجمهوری اسلامی نیز دقیقا همان اراجیف را سرهم میکنند!

رفقاء ! فعالین کارگری ،دانشجویان عزیز وانقلابی !پرستاران ،معلمین وزحمتکشان !

روی سخن ما با شماست !

هر چند اعتراضات با دلاوری ورشادت زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب در جریان است اما در طول تاریخ مردم نا متشکل نتوانسته اند یک حکومت جنایتکار را نابود کرده وبه تمامی خواسته های بحق  خود برسند !شما شاهد هستید که همزمان درکشورهای دیگری اعتراضاتی مشابه ما در جریان است حتی با جمعیت های بیشتر اما از حالا معلوم است که حاکمان در نهایت با یک سری رفورمهای سطحی موفق به فریب مردم  شده تا غارتگران بتوانند دوباره جای پای خود را محکم نموده و تسویه حساب کنند.کشورهای عربی (بهار عربی )گواه این حرف ماست!

مبارزه ما ادامه مبارزه کارگران ،معلمین ،دانشجویان وبازنشستگان است !این محقق نخواهد شد مگر با سازماندهی وتشکل مستقل طبقاتی !اکنون شاهد هستیم که سندیکای واحد وهفت تپه ،معلمین و بازنشستگان دارای تشکل مستقل خود هستند !در دیگر صنایع و کارخانجات شاهد اعتصابات منسجم و سازمانیافته بوده ایم !این فرصت را قدر دانسته ارتباطات خود را از هر طریق که لازم میدانید قوی نموده و با این مردم آماده در خیابان هماهنگ نمایید !مطمعن باشید میتوانید سازماندهی اعتراضات را بدست گرفته و نگذارید جریانات طرفدار حکومت اسلامی ،سرمایه داران و غارتگران حکومت پیشین عوامل سرمایه داران جهانی  از ناآگاهی و نیاز های فوری مردم که همانا نابودی رژیم جنایتکار است سوء استفاده نمود و مردم وهمه ما را در چاهی دیگر بیندازند!

اکنون حکومت اسلامی برای جلوگیری از اعتصابات گسترده نیشکر هفت تپه را تعطیل نموده! این رژیم اگر مجبور شود تمام صنایع را به همان سرنوشت دچارخواهد نمود !برای آنها تعطیلی و قطع ارتباط بین کارگران کم خطر تر است تا اینکه شما در محل کار حضور داشته و بعنوان خطر بلفعل سرنگونی عمل کنید!اما این ها استیصال این رژیم ددمنش است ونمیتواند براحتی براوضاع مسلط شوند.

از طرفی در خیابانها بدلیل عدم هماهنگی و عدم شناخت ما خبر داریم که مزدوران رژیم در جمع مردم حضور دارند !آتش سوزی های بانک ها و وسایل نقلیه عمومی وتخریب اتومبیل های مردم واموال عمومی توسط آنها انجام میشود !تیراندازی ها توسط لباس شخصی های خود رژیم انجام میشود در این میان جریانات دست ساخته خود رژیم در خارج با شعارهای به ظاهر آتشین جوانان را به اعمالی که ربطی به یک مبارزه انقلابی و طبقاتی ندارد تشویق میکنند !(نمونه عناصر اطلاعاتی رژیم مانند حسینی و…)

ما در حالیکه تاکید داریم باید مردم حاضر در خیابانها را تنها نگذاشت ولی باید با مبارزه متشکل خود به اعتراضات سمت وسوی طبقاتی دهیم.

باید  ترفندهای رژیم اسلامی را شناخت وآنرا بری دوستان وهمکاران خود بر ملا نماییم ،دستگاهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم که سالها ثروت کشور را غارت کرده و به آخرین متدهای خرابکاری وجاسوسی مجهز هستند برای حفظ منافع خود و غارتگران حاکم  از هیچ کوششی فرو گذار نخواهند کرد ! اجازه ندهید که سرمایه داران با ایجاد تفرقه تشکلات شما را متلاشی کنند !شما برای این تشکلات زندان رفته ،سرکوب شده اید وتحت محرومیت های فراوانی قرار گرفته از حقوق انسانی واجتماعی خود محروم شده اید. 

ما معتقدیم که کارگران و زحمتکشان  نا متشکل از تجربیات شما استفاده نموده و سریع خود را هماهنک با شما متشکل خواهند نمود.این شدنی است اگرکوشش خود را دو چندان کنیم.

جنبش کارگری چگوارا بر این اساس شکل گرفته و نام چگوارا انقلابی بزرگ جهان را بعنوان سمبل برای خود انتخاب کرده که چگوارا با وجودی که یک روشنفکر انقلابی بود وقتی در کوبا به قدرت رسید از پست ومقام گذشت و میدانست وزارت وصدارت او را از کارگران وزحمتکشان جدا خواهد نمود!همانگونه که در کشور شوروی سابق و کشورهای بلوک شرق شاهد ان بودیم !آنها بجای اینکه طبق شعارهای خود قدرت را بدست شورا ها بدهند ،خود بر کارگران وزحمتکشان اعمال قدرت نمودند!

ما وظیفه خود میدانیم حاصل سالها کارکارگری و تجربیات مان را در اختیار شما عزیزان قرار داده و از مبارزات بحق و عدالت خواهانه کارگران وزحمتکشان  با تمامی توان خود پشتیبانی نماییم.

پیروز باد مبارزات کارگران وزحمتکشان ایران !

نابود باد نظام غارتگر سرمایه داران به ویژه جمهوری جنایتکار اسلامی ایران!

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com