زنی در زیر ضربه های باتوم فریاد میزد : من فقط گرسنه ام .

دیگری فریاد میزد : من هیچ چیز برای از دست دادن ندارم

ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)