براساس فراخوانی قرار است ایرانیان خارج  در هر کشوری که ساکن هستند به سران کشور مربوطه نامه نوشته و خواستار احضار سفیر جمهوری اسلامی در کشور متبوع  به وزارت امور خارجه شده و  از آنها بخواهند تا به کشتار ایرانیانی که برای حق خود اقدام به اعتراض می کنند پایان بدهند، در غیر اینصورت، پرونده نقض حقوق بشر دولت جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل مطرح و رسیدگی شود. آدرسی که در آن می توانید ایمیل و تلفن سران کلیه کشورها را پیدا کنید بشرح : https://www.ceoemail.com/world-leaders.php  است.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)