امروز ۲۰ آبان ۹۸ از درگذشت بانو منیره فلسفی باخبر شدیم.

خانم منیره فلسفی مادر جان باختگان فدایی شهرام و شهریار احسن ناهید بودند, که در سال ۵۸ در فرودگاه سنندج به دست رژیم آخوندی و حاکم شرع بدنام وپلیدش خلخالی در برانکارد, همراه تعدادی دیگر ازمردم بی گناه به جوخه اعدام سپرده شدند و تصاویر این اعدامها باعث رسوا شدن این حکومت جنایتکار وارتجاعی درآن دوران شد.

این مادر قهرمان سالها غم اعدام فرزندان قهرمانش را تحمل کرد و فداکارانه نمونه ای از مادران جانفشان وفداکار بود و با مقاومت و سربلندی در برابر این رژیم جنایتکار تا لحظه آخر سر خم نکرد.

یادش همواره گرامی باد.

پ.ن.احسن ناهید، دانشجوی مهندسی دانشگاه پلی‌تکنیک، که در ۲۲ سالگی در عصر خونین ۵ شهریور ۵۸ فرودگاه سنندج بر روی برانکارد بود. احسن و شهریار، برادرش که ۲۰ ساله و دانشجوی پرشکی بود، با هم تیرباران شدند.

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com