قبل از شروع بحث اصلی تلقی خود از دو عبارت بکار گرفته شده در تیتر نوشته را باز کنیم

الف : سلطنت طلب کیست ؟

امروز و درمیان افراد وابسته به گروههای مختلف تشکیل دهنده اپوزیسیون جمهوری اسلامی معدود افرادی پیدا می شوند که مستقیما از ” سلطنت ” به معنای سنتی آن دفاع کنند و معمولا طرفداری خود از بازگشت به نطام سابق قبل از انقلاب را تحت عناوینی مانند ” پادشاهی مشروطه ” ، ” جمهوری پادشاهی ” ، ” پادشاهی پارلمانی ” و عناوینی از این دست بیان می کنند .
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)