نقد اساسی من به تحلیل شما در شرایط اقتصادی – اجتماعی حاکم بر کشور و بر آمد ” ج.ا.” در فقدان نگرش تاریخی برتغییرات و تحولات یک صد ساله اخیر است ، چه در یادداشت شما بر سه نوشته من و چه در مقاله ای از شما که با تیتر ” داستان ظهور، تداوم، و سراشیبی سقوط یک انقلاب” منتشر شده است این ضعف به چشم می خورد.بعنوان نمونه نامیدن مشروطیت به موجود شتر گاو پلنگ برخوردی روشنفکرانه و نه بر خوردی واقعگرایانه است
ادامه

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com