حجت الاعدام، صدها آدم بیگناه را ماهها بی دلیل زندانی، شکنجه روحی و شکنجه جسمی می کند و با وثیقه میلیاردی برای چند صباحی از زندان آزادشان می کند.
این چهرهء کریه، همان جانی دهه شصت است.
(خر همون خره, پالونش هم عوض نشده!)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)