ما از زمستان‌های سخت عبور کردیم

برای آمدن هر بهار شادمان شدیم

کابوس‌ها را هراسیدیم

برای رهایی رؤیا بافتیم

 

ما شقایق بودیم و پرپر شدیم

بر گورهای بی‌نشان گریستیم

سیاوش بودیم و خون شدیم

از خون ما لاله‌های سرخ روئید

 

از خون سرخ ستاره‌ها

سرودی ساختیم

باز هم زخم خوردیم

ولی جوانه شدیم

 

از این زمستان نیز گذر خواهیم کرد

و باز روزی بهار را

در آغوش خواهیم کشید

بهار «زن، زندگی، آزادی» را.

 

شفق / یکی از مادران پارک لاله ایران

۱۵ اسفند ۱۴۰۱

 

www.mpliran.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)