صفحه رسمی مانا نیستانی کاریکاتوریست خوش ذوق و خوش فکر ایرانی توسط سربازان اسلام هک شد. بر طبق اطلاعات موجود در وبلاگ[۱] سربازان اسلام، این گروه/ فرد از فروردین سال ۹۱ فعالیت خود را شروع کرده است و اقدام به “فتح” سایت ها یا صفحات فیس بوکی مرتبط با اسم و رسم ضد اسلام، ضد رژیم، ضد مذهبی، دموکراسی، آزادی خواهی و سکولاریسم می کند. به گزارش خود این گروه بیش از ۵۰ سایت اسرائیلی توسط ایشان هک شده است. البته شمار ازین دست هکر ها در فضای مجازی نت اخیرا رو به تزاید است.  موضوعی که به نظر جالب می رسد نحوه عملکرد این گروه خصوصا در صفحه فیس بوکی مانا نیستانی است.  بلافاصله بعد از اعلام هک شدن صفحه توسط این گروه، ایشان به  اشتراک گذاری کاریکاتورهای ضد اسرائیلی و ضد غربی  پرداخته اند و به تعبیر خودشان از فضای صفحه برای انتشار نظرگاه خود “سوء استفاده” کرده اند. آنها صفحه و فضای مانا نیستانی را دزدیده اند تا از طریق آن پیام های خود را که به ظن و زعم خودشان دفاع از مظلومان یا مبارزه با کفر است را به دیگران برسانند. چیزی شبیه به رابین هود، دزدی از ثروتمندان برای فقیران.

 ایدئولوژی مذهبی خیلی ظریف و عمیق مسائل را برای کسی که مذهب می ورزد ساده می کند، اصلا رسالت مذهب ساده کردنِ دشواریِ تصمیم گیری هاست. مذهب می کوشد تا تنش ِ تضادِ ارزشی را به نفع خودش بکاهد. قانون ساده مذهبی :الویت و علویت با مفاهیم متا فیزیک است. اگر خدا، یا شارعی و یا قدیسی امر به قتل خود یا دیگری داد، خیلی ساده الویت به انتخابِ امر قدسی ست. مذهب به راحتی چالش موجود در موقعیت را اینگونه حذف می کند.  مساله “قتل” کنار می رود و موضوع “اطاعت” می شود. گویی که از آغاز هم هیچ موضوع دیگری برای قیاس، بررسی یا پرسش وجود نداشته است؛ انکار و سرکوب همه چیز به جز اویی مقدس. انتخاب هایی ساده ساده ساده.

هر مفهومی، هر هدفی، هر وسیله ای  در قالب،  ساختار و فانکشن مذهبی که برود، نتیجه  و برون دادش مقدس می شود. خصوصا که خدمت به اعتلای مفاهیم یا افراد، هدف غایی و رانه عمل مذهبی باشد. امر والا مربوط به انتفاع عمومی ست ازینرو هر گاه عملی در خواستگاه، غایتش انتفاع غیر خود و به گستردگی دیگری یا دیگران باشد، ارزشمند تلقی می گردد. اینگونه است که ایدئولوژی مذهبی کسانی را تربیت می کند که می دزدند که به ظن خود در راه صحیح ش به مصرف برسانند (برای دیگران)، نهی می کنند که از شیوع منکر جلوگیری کنند(برای دیگران) و  می کشند که ریشه فساد را بخشکانند(برای دیگران).

هدایت ایدئولوژی مذهبی برای ساده کردن انتخاب ها در جهت تمایلِ انتخاب کردن های ساده به دو فعل منجر می شود. اول، حذف اساسی سایر انتخاب ها و یا  هم سان سازی سایر انتخاب ها.  بدین صورت که وجود یک حق انتخاب، انتخاب کردن را ساده می کند و فرد را در چالش کدام انتخاب نمی اندازد. در هم سان سازی هم ایدولوژی مذهبی خودش را تبلیغ می کند، خودش را تکثیر می کند تا همه انتخاب ها را در لوای خود درآورد، در لوای یک انتخاب تا به همان غایت انتخاب کردن ساده شود.

سربازان اسلام ماحصلِ موفق یک فرایند مذهبی ست. فعال و پویا در جهت حذف اساسی سایر انتخاب ها و هم سان سازی سایر انتخاب ها برای انتفاعِ دیگران. دیگرانی که با حذف دیگری یا دیگر اندیشی یک دست شده است. سیطره و غلبه ای که مذهب می جوید، وجود ِ دیگری را به عنوان واحدی مستقل بر نمی تابد. ازین رو مذهب به پرورش رابین هود هایی می پردازد که الویت بندی انتخاب هایشان مخدوش شده است.[۱] http://soldiers-of-islam.blogfa.com/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)