تور دوچرخه سواری برای صلح بين سفارت های آمريکا و ايران

شنبه ۲۶ اکتبر ۲۰۱۹ ، برلين
زمان: از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰
آغاز مسير حرکت: سفارت ايالات متحده آمريکا
Pariser Platz, 10117 Berlin
توقف بين راه: اداره نخست وزيری، سفارت عربستان سعودی
مقصد پايانی: سفارت جمهوری اسلامی ايران

Podbielskiallee 67, 14195 Berlin

با بيم و نگرانی فراوان اخبار مربوط به خطر فزاينده جنگ بر ضد ايران و بحث مشارکت نظامی ارتش جمهوری فدرال آلمان در تنگه هرمز را پيگيری می کنيم. از دولت آلمان می خواهيم با تمام توان برای پيشگيری از جنگ اقدامات قاطع انجام دهد.
ما برای عدم مداخله نظامی در جنگ، برای حفظ برجام و توقف صدور تسليحات جنگی به خاور ميانه و نزديک خواستار افزايش فشار به دولت جمهوری فدرال آلمان هستيم.
خواست ما:
• پرهيز از جنگ با ايران
• حفظ برجام و بازگشت به اصول توافقنامه اتمی
• برچيدن تحريم ها بر ضد ايران
• عدم شرکت ارتش جمهوری فدرال در مداخلات نظامی
• توقف صدور تسليحات جنگی به خاور ميانه و نزديک
برای اين اهداف در تور دوچرخه سواری صلح در روز ۲۶ اکتبر ۲۰۱۹ بين سفارت های آمريکا و ايران پرچم های حاوی پيام “نه به جنگ با ايران” را در خيابان های برلين و مقابل سفارتخانه ها به اهتزاز در خواهيم آورد.
در مقابل دو سفارت تئاتر خيابانی و مراسم کوتاهی برگزار خواهد شد. پرچم های “نه به جنگ با ايران” را برگزارکنندگان تدارک خواهند ديد. ساير شرکت کنندگان می توانند پرچم های صلح ويژه خود را نيز همراه بياورند.
دولت آلمان بايد برای استفاده از خاک اين کشوربه عنوان پايگاه نظامی به طور کامل دست رد بر سينه ايالات متحده آمريکا بزند. جنگ تنها برای مردم ايران با هزاران هزار قربانی وحشت انگيز نخواهد بود، چنين جنگی قادر است تمام منطقه خاور ميانه و نزديک را برای دوره ای طولانی به کام هرج و مرج و ناامنی کامل بکشاند و پی آمدهای سنگينی برای صلح در اروپا و ساير مناطق جهان داشته باشد.

برگزارکنندگان:

سازمان پزشکان بين المللی برای پيشگيری از جنگ هسته ای (IPPNW – Deutschland) 

DFG-VK

با پشتيبانی:

IALANA Berliner Friedenskoordination, Netzwerk Friedenskooperative
و گروه ايرانيان بر ضد تحريم و جنگ برلين

سايت اينترنتی تور دوچرخه سواری در برلين

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)