” مسیح علی نژاد ” که هیچ مبارزی هیچگاه و نه در هیچ حدی ، وی را جدی نگرفت وتنها از سوی سیاستمداران آمریکا از وی بعنوان کارت بازی برای تحت فشار گذاشتن ” ج.ا.” استفاده شد و حداکثر نتیجه جنجالهای وی تلاش تعدادی از زنان ایرانی بود که در خیابان راه بروند و حجاب از سر بردارند که خود همان حرکات هم هیچگاه توده ای و نه میلیونی که حتی چند صد نفری هم نشد و ظاهرا اگر آن جنجالها برای مبارزات زنان در مخالفت با ” حجاب اجباری ” حاصلی نداشت اما برای ایشان نانی داشت و بناگاه همگان خبردارشدند که ایشان در نیویورک صاحب خانه ای چند صد هزار دلاری هستند
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)