هنگامی که اسلام خواهی و نفرت از گرایش های غیرمذهبی و لائیک و چپ زبان باز می‌کند.

حمله نظامیان ترکیه، به قصد پاکسازی کردها از شمال شرقی سوریه، نسل‌کشی است. این حمله مرگ و کشتار جمعی را بر مردمانی آوار می کند که در میان سنگ های آسیاب ستم قدرت‌های جهانی و منطقه ای حق خود می خواهند و همه قدرت‌ها، از همه سو، به نوبت و گاه همه با هم، تیغ‌های کشتار خود را بر پیکر آنان فرودآورده و می آوردند. مخالفت با این و آن گرایش و سیاست امری است و برخورد با کشتار جمعی مردمان امری دیگر.

ما در برابر کشتار جمعی مردمان “در اشک ناتوانی خود” غرق می‌شویم و کسانی چون آقای اکبر گنجی، با یک دنیا ادعای آزادی‌خواهی، نمک به زخم ما و مردمانی می‌ پاشند که آماج بمب‌های مرگ و ستم هستند.

این جا دیگر عقل و سیاست نیست که سخن می گوید، اسلام خواهی و نفرت از گرایش های غیرمذهبی و لائیک و چپ است که زبان باز کرده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com