دیگر در صف آمارگیری‌های صبح و شب شما نمی‌نشینیم و همزمان با کتابی در دست، گوشه‌ای بیرون از صف‌ها نشسته و به مطالعه می‌پردازیم. همچنین در مراسم صبحگاه اجباری شما شرکت نمی‌کنیم.
🔴از اعتراض مدنی این سه زندانی حمایت میکنیم🔴

#مقاومت_در_زندان
#نافرمانی_در_اوین
🔻🔻🔻

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)