این جملهٔ ویرانگر و بسیار مهم خامنه‌ای که در دیدار با فرماندهان سپاه، نادیده و ناشنیده مانده است: «امتداد عمق راهبردی گاهی اوقات از واجب‌ترین واجبات کشور هم لازم‌تر است»

این همان اصلی است که تفسیر آن می‌شود: «حفظ سوریه از حفظ خوزستان مهمتر است.»

با خودتان بیاندیشید که اصلا عمق راهبردی چیست، و افزایش آن چه هدفی دارد و به سود چه کسی تمام خواهد شد؟

هر جا که جمهوری اسلامی پای نهاده است جز نکبت و ناامنی و خون و جنایت چه به همراه برده است؟ این چه سودایی است که نه مردم ایران را از آن سودی عاید می‌شود و نه هیچکدام از ملل آن مثلا «عمق راهبردی»؟ یازده میلیون بی‌خانمان و نیم میلیون کشته فقط در سوریه و هزاران و بل میلیون‌ها کشته و آواره و خسارت‌دیده در یمن و عراق و لبنان و فلسطین نتیجهٔ گسترش عمق راهبردی امپراتوری تشیّع است. پایه‌های این امپراتوری بر خون و جنون بنیاد یافته‌اند و نه تنها مایهٔ هیچ شکوه و فخری برای باشندگان زیر یوغش نیست، که باعث نگون‌بختی ساکنان آن نیز است.

این چگونه عمق راهبردی است که شما با پاسپورت ایرانی‌تان حتی نمی‌توانید به آن سفر کنید. هیچکس نمی‌داند که چرا رهبر لجباز جمهوری اسلامی، عطش بدبخت کردن ملت‌های بیشتری را دارد و به همین صد و چند‌ده میلیون نگون‌بختِ اسیر در چنگالش رضایت نمی‌دهد.

_______
@ajibzad

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)